ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
2018 ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η παρούσα ετήσια ανασκόπηση της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας παρουσιάζει ορισμένες από τις κύριες δραστηριότητες της Σχολής κατά τη διάρκεια του 2018.

Η Σχολή συγκροτείται από δύο τμήματα, το Τμήμα Νομικής και το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης και κατά συνέπεια η παρούσα έκδοση αναφέρεται στους τρεις πυλώνες της Σχολής: νομική, πολιτικές επιστήμες και διακυβέρνηση.

Η Νομική Σχολή είναι μια από τις πλέον δραστήριες στην περιοχή, όπως επιβεβαιώνεται και από το δείγμα των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνεται στην παρούσα ανασκόπηση, ενώ παρέχει στους αποφοίτους της εξειδικευμένη γνώση και δεξιότητες για τον χειρισμό δύσκολων καταστάσεων και την επίλυση πρακτικών καθημερινών προβλημάτων.