Ανανέωση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Ανανέωση του μνημονίου συνεργασίας για περίοδο τριών (3) ετών υπογράφηκε μεταξύ της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και του Τμήματος Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Με την ανανέωση του μνημονίου επισφραγίζεται η συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της Νοσηλευτικής Επιστήμης. Πιο συγκεκριμένα, το μνημόνιο προνοεί συνεργασία μεταξύ τους για:

  • την ανάπτυξη και παροχή νοσηλευτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  • την αμοιβαία ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης
  • τη διοργάνωση ή συμμετοχή σε επιστημονικές και άλλες κοινού ενδιαφέροντος εκδηλώσεις
  • τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή κοινών ερευνητικών δράσεων.

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στη σχετική συνάντηση για την υπογραφή της ανανέωσης παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Δρ. Χρίστος Πέτρου και η Δρ. Μόνικα Νικηταρά, Συντονίστρια του Προγράμματος Νοσηλευτικής.

Την Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας εκπροσώπησαν ο  Διευθυντής Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, κ. Ευαγόρας Ταμπούρης και ο Δρ. Γιώργος Ευσταθίου, Νοσηλευτικός Λειτουργός στον Τομέα Εκπαίδευσης.

Σχολιάζοντας την εξέλιξη, ο Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Δρ. Χρίστος Πέτρου εξέφρασε την χαρά του για την ανανέωση του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δυο μερών, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα συνεχιστεί η εποικοδομητική συνεργασία που είχαν οι δυο φορείς μεταξύ τους.

Ο Διευθυντής Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, κ Ευαγόρας Ταμπούρης, από την πλευρά του, ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για την μέχρι τώρα συνεργασία και την ανανέωση του μνημονίου. «Το γεγονός θα συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των νοσηλευτών της Κύπρου», συμπλήρωσε.

Καταληκτικά, και οι δυο συμφώνησαν ότι υπάρχουν αρκετές προκλήσεις στη Νοσηλευτική καθώς και έδαφος για την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ερευνητικών συνεργασιών. Δεσμεύτηκαν, επίσης για περεταίρω εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.