Διεκδικήστε Υποτροφίες στον Τομέα του Φυσικού Αερίου

Στα πρωτοποριακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας μέσω της πρωτοβουλίας του  Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει ανακοινώσει αριθμό υποτροφιών συνολικού ύψους €850.000, για το έτος 2018-19, για προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων και των προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, το οποίο πρωτοπορεί στον τομέα των υδρογονανθράκων και προσφέρει:

  • Το μοναδικό ολοκληρωμένο Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό πρόγραμμα της Κύπρου στην Μηχανική Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
  • Το μοναδικό στην Κύπρο προπτυχιακό πρόγραμμα στην Διαχείριση Ενέργειας, Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
  • Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση την Διαχείριση Ενέργειας, Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
  • Το διδακτορικό πρόγραμμα στην Διαχείριση Ενέργειας, Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Οι υποτροφίες καλύπτουν ΟΛΑ τα δίδακτρα και ένα ποσό για μηνιαίο επίδομα συντήρησης. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι ακαδημαϊκά με βαρύτητα 80% και κοινωνικοοικονομικά με βαρύτητα 20% και προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση θέσης άνευ όρων (unconditional) σε σχετικό κλάδο πανεπιστημιακού ιδρύματος. Για τους άνδρες υποψήφιους, προϋπόθεση αποτελεί επίσης η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εισδοχής στο Πανεπιστήμιο μέχρι τη Δευτέρα, 24  Σεπτεμβρίου. Το Υπουργείο Ενέργειας έχει ορίσει ως τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων (η οποία πρέπει να συνοδεύεται από την βεβαίωση εξασφάλισης θέσης στο Πανεπιστήμιο) την Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018.

 Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό κέντρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο 22841528 είτε με την συνάδελφο κυρία Γκαλίνα Γιάνεβα Κωνσταντινίδης στο τηλέφωνο 22841673 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected].  Επίσης, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας στο https://bit.ly/2wCxJGR ή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο www.unic.ac.cy.