Πώς η χρήση μάσκας προσώπου επηρεάζει την παραγωγή των φθόγγων

ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ*

Η ευρεία εξάπλωση του SARS-CoV-2 οδήγησε στην εκτεταμένη χρήση μασκών προσώπου σε δημόσιους χώρους. Αν και οι μάσκες προσφέρουν σημαντική προστασία από μολυσματικά σταγονίδια, επηρεάζουν επίσης τη λεκτική επικοινωνία αλλάζοντας το σήμα ομιλίας. Η παρούσα μελέτη εξετάζει πώς δύο τύποι μασκών προσώπου επηρεάζουν τις ακουστικές ιδιότητες παραγωγής των φωνηέντων. Είκοσι ομιλητές καταγράφηκαν να παράγουν τα φωνήεντα /i e a o u/ της μητρικής τους γλώσσας (Κυπριακή Ελληνική), διατηρώντας έναν κανονικό ρυθμό ομιλίας. Ζητήθηκε από τους ομιλητές να παράγουν τα φωνήεντα σε τρεις συνθήκες: (α) με χειρουργική μάσκα, (β) με βαμβακερή μάσκα και (γ) χωρίς μάσκα.

Προσαρμόσαμε τρία γραμμικά μοντέλα μικτών επιδράσεων για να διερευνήσουμε τα αποτελέσματα χρήσης μάσκας στον πρώτο διαμορφωτή (Δ1) (δηλ. πόσο χαμηλά ή ψηλά βρίσκεται η γλώσσα στη στοματική κοιλότητα), τον δεύτερο διαμορφωτή (Δ2) (δηλ. πόσο μπροστά ή πίσω βρίσκεται η γλώσσα στη στοματική κοιλότητα) και τη διάρκεια των φωνηέντων μέσω του προγράμματος ακουστικής ανάλυσης Praat. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο Δ1 και η διάρκεια των φωνηέντων παρέμειναν άθικτα όταν αυτά παράχθηκαν με μάσκα σε σύγκριση με την κατάσταση χωρίς μάσκα, ενώ ο Δ2 άλλαξε για τρία από τα πέντε φωνήεντα (/e a u/) στη χειρουργική μάσκα και δύο από τα πέντε φωνήεντα (/e a/) στη βαμβακερή μάσκα. Έτσι, και οι δύο τύποι μασκών άλλαξαν σε κάποιο βαθμό το σήμα της ομιλίας και επηρέασαν κατά κύριο λόγο τις ίδιες ιδιότητες φωνηέντων. Συμπεραίνεται ότι ορισμένες ακουστικές ιδιότητες είναι πιο ευαίσθητες από άλλες στην τροποποίηση του σήματος ομιλίας όταν η ομιλία φιλτράρεται μέσω μάσκας, ενώ διάφοροι φθόγγοι επηρεάζονται με διαφορετικό τρόπο. Τα ευρήματα μπορεί να παράσχουν σημαντικές πληροφορίες για τους εκπαιδευτικούς δεύτερης/ξένης γλώσσας που διδάσκουν την προφορά και για τους λογοθεραπευτές που διδάσκουν φθόγγους σε άτομα με γλωσσικές διαταραχές.

Διαπιστώθηκε ότι οι ακουστικές ιδιότητες ορισμένων φωνηέντων επηρεάστηκαν από τη χρήση μάσκας προσώπου. Συγκεκριμένα, τα φωνήεντα /e a u/ στη χειρουργική μάσκα και τα φωνήεντα /e a/ στη βαμβακερή μάσκα παρήχθησαν με διαφορετικές αρθρωτικές ιδιότητες σε σύγκριση με την κατάσταση χωρίς μάσκα. Ως εκ τούτου, το σήμα ομιλίας αυτών των φωνηέντων αλλοιώθηκε. Επομένως, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας των φθόγγων. Για παράδειγμα, η χρήση μάσκας μπορεί να αποφευχθεί όταν τηρείται μεγάλη απόσταση από τους μαθητές ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί λογισμικό ομιλίας που βασίζεται σε υπολογιστή για να διδαχθούν οι φθόγγοι. Η χρήση μικροφώνων με πέτο είναι μια άλλη καλή πρακτική, καθώς οι περισσότερες μάσκες έχουν μικρή επίδραση σε αυτά. Τα αποτελέσματα μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν  από επαγγελματίες υγείας. Για παράδειγμα, η διδασκαλία των φθόγγων της μητρικής γλώσσας σε άτομα με γλωσσικές διαταραχές μπορεί να είναι πρόκληση για τους λογοθεραπευτές. Θα πρέπει να έχουν υπόψη ότι το σήμα ομιλίας δεν μπορεί να είναι ακριβές κατά τη χρήση μάσκας και έτσι θα πρέπει να βρουν τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να διδάξουν προβληματικούς φθόγγους.

Η δημοσίευση:

*Ακαδημαϊκός

Τμήμα Γλωσσών και Λογοτεχνίας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Συντονιστής του The Cyprus Linguistics and Humanities Research Group

Source: Πώς η χρήση μάσκας προσώπου επηρεάζει την παραγωγή των φθόγγων