Συμμετοχή διδακτικού προσωπικού σε Συνέδρια, Διαλέξεις, Σεμινάρια και Εργαστήρια

Εισηγήσεις σε Συνέδρια

Μιχαηλίδου, Α. και Πίτρη, Ε. (2019). Οικοδόμηση δημιουργικής διδασκαλίας μέσω της εφαρμογής στρατηγικών εικαστικής δημιουργίας. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο. Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Σχολείο και Πολιτισμός, 10-12 Μαΐου, Αθήνα.

Μιχαηλίδου, Α (2018, Νοέμβριος). Εικαστική Δημιουργία και Διδακτικός Σχεδιασμός – μια Προσέγγιση για Ανάπτυξη της Δημιουργικότητας στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση. Παρουσίαση άρθρου στο 2ο Παγκύπριο Συνέδριο Organization for Early Childhood Education (OMEP)-Λευκωσία, Κύπρος.

Μιχαηλίδου, Α.  & Πίτρη, E. (2019, 1-3 Νοεμβρίου). Τα στάδια εικαστικής δημιουργίας κατά το διδακτικό σχεδιασμό και η διαπραγμάτευση της μαθησιακής διαδικασίας στο νηπιαγωγείο. Εισήγηση στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ο.Μ.Ε.Ρ. με τίτλο: Ενισχύοντας την αλληλεπίδραση, υποστηρίζοντας την έκφραση: προκλήσεις και προοπτικές στη μάθηση και διδασκαλία παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας». Πάτρα-Ελλάδα

Μιχαηλίδου, Α. & Πίτρη, Ε. (2019) Οικοδόμηση δημιουργικής διδασκαλίας μέσω της εφαρμογής στρατηγικών εικαστικής δημιουργίας. Παρουσίαση άρθρου στο 4ο Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: σχολείο και πολιτισμός, Αθήνα-Ελλάδα.

Μιχαηλίδου, Α. & Πίτρη, Ε. (2019, Νοέμβριος). Τα στάδια εικαστικής δημιουργίας εξυπηρετούν τη διαπραγμάτευση της γνώσης κατά το διδακτικό σχεδιασμό; Παρουσίαση άρθρου στο 12ο Πανελλήνιο συνέδριο Organization for Early Childhood Education (OMEP) με θέμα: «Ενισχύοντας την αλληλεπίδραση, υποστηρίζοντας την έκφραση: Προκλήσεις και προοπτικές στη μάθηση και διδασκαλία παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας», Πάτρα, Ελλάδα.

Μιχαηλίδου, Α. & Πίτρη, Ε. (2019, Οκτώβριος). Διδακτικός σχεδιασμός για αναδυόμενο γραμματισμό με βάση τις στρατηγικές εικαστικής δημιουργίας. Παρουσίαση άρθρου στο 3o Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Ταυτότητες, Κείμενα, Θεσμοί», Λευκωσία, Κύπρος.

Μιχαηλίδου, Α. (2018, 16-17 Νοεμβρίου). Εικαστική Δημιουργία και Διδακτικός Σχεδιασμός – μια Προσέγγιση για Ανάπτυξη της Δημιουργικότητας στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση. Εισήγηση στο 2ο Παγκύπριo Συνέδριο της ΟΜΕΡ Κύπρου (με Διεθνή Συμμετοχή). Με τίτλο: Τέχνη, Παιχνίδι και Παιδί. Πανεπιστήμιο Frederick.

Ροδοσθένους-Μπαλάφα, Μ. (2019). Πολιτισμικός Γραμματισμός μέσα από τον Διάλογο και την Επιχειρηματολογία. Παράδειγμα με Εικονοβιβλίο χωρίς λόγια. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο. Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Σχολείο και Πολιτισμός, 10-12 Μαΐου, Αθήνα.

Ροδοσθένους-Μπαλάφα, Μ. (2019). Το θέμα της «σγουραφιάς» στην αναγεννησιακή ελληνική

μυθιστορία. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, Ερωτόκριτος: Αισθητική, Ιστορία, Κριτική,

Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας, 21-23 Ιουνίου, Ρέθυμνο.

Hajisoteriou, C., Angelides, P. Karousiou, C. (2018a). Mapping cultural diversity through children’s voices: From confusion to clear understandings, AERA Conference “The dreams, possibilities and necessity of public education”, 13-17 April, New York, USA.

Hajisoteriou, C., Karousiou, C. and Angelides, P. (2018b). Improving the intercultural school: Reflections from Cypriot schools.  Paper presented at the ICSEI conference, 8-12 January, Singapore.

Papanastasiou, E. C. & Stylianou-Georgiou, A. (2019, April). Do You Take a Test the Same Way I Do? Addressing Test-taking in Educational Psychology. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association. Toronto: Canada.

Pitri, E. & Stylianou-Georgiou, A. (2019). Exploring issues of community and identity through meaningful artmaking. Proceedings of the International Society for Education through the Arts (InSEA) 2019 World Congress.

Pitri, E. & Stylianou-Georgiou, A. (2019, October). Teaching Meaningful Artmaking to promote visual literacy. Paper presented at the 3rdInternational Conference Literacy and Contemporary Society: Identities, Texts, Institutions. Nicosia, Cyprus.

Stylianou-Georgiou, A. & DIALLS team (2019, October). Dialogue and Argumentation skills for cultural literacy: Supporting symchronous and asynchronous intercultural dialogue through multimodal texts and communication technology. Symposium at the 3rdInternational Conference Literacy and Contemporary Society: Identities, Texts, Institutions. Nicosia, Cyprus.

Stylianou-Georgiou, A. & Pitri, E. (2019, April). Thinking Birds: Muses for creative problem solving in curriculum design? Paper to be presented at the annual meeting of the American Educational Research Association. Toronto: Canada.

Προσκεκλημένοι ομιλητές/τριες σε διαλέξεις, σεμινάρια και εργαστήρια

Καρούσιου, Χ.Π. (2019). Παρουσίαση με τίτλο ‘Η μαθητική φωνή ως επιτυχής συνιστώσα της σχολικής βελτίωσης στα διαπολιτισμικά σχολεία. Στο ‘Κοινωνική δικαιοσύνη και πολιτισμικός πλουραλισμός στη διαπολιτισμική εκπαίδευση: Η ενασχόληση με τις φωνές των παιδιών’, Λάρισα, Ελλάδα, 09 Φεβρουαρίου 2019.

Ροδοσθένους-Μπαλάφα, Μ., (2019 Οκτώβριος). Το θέμα της «σγουραφιστής στόρησης» των δύο πρωταγωνιστών στον Ερωτόκριτο: Σύνδεση με τη θεωρία τέχνης και τη φιλοσοφίας της εποχής. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Colloquium Τομέα Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας.

Ροδοσθένους-Μπαλάφα, Μ., (2020 Φεβρουάριος). Γυμνάσιο Λατσιών. Ημέρα Εκπαιδευτικού.

Αποδοτική Διδασκαλία. Λευκωσία.

Ροδοσθένους-Μπαλάφα, Μ., Στυλιανού-Γεωργίου, A. και Πίτρη, Ε. (2019 Φεβρουάριος; 2018, Δεκέμβριος). Δημιουργία Πολυτροπικών Κειμένων. Διάλεξη και εργαστήρι στο Γυμνάσιο Σταυρού. Λευκωσία, Κύπρος.

Στυλιανού-Γεωργίου, Α. (2019, Μάρτιος). Εκπαιδεύοντας τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς με βάση τις δεξιότητες του 21ου αιώνα. Σεμινάριο  με θέμα: Διαφορετικότητα και διαφοροποίηση στο σχολικό περιβάλλον: Προκλήσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις μάθησης και διαχείρισης συμπεριφοράς. Αθήνα, Ελλάδα.

Χατζηπαντελή, Α. και Ροδοσθένους-Μπαλάφα, Μ. (29 Ιανουαρίου 2020). Η φάλαινα, το αγόρι και η θάλασσα ανάμεσά τους. Το λογοτεχνικό είδος του εικονοβιβλιο χωρίς λόγια. Εργαστήρι φιλαναγνωσίας  και θεατρικής αγωγής. Δημοτικού Σχολείο Μακεδονίτισσας Β΄.

Χατζηπαντελή, Α. και Σταθάκη, Ε. (φοιτήτρια). 6 Μαρτίου 2020 στο Α’ Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας Αγίας Παρασκευής και Αγίου Νικολάου. Εργαστήρι δράματος ενσωματωμένο στο μάθημα των Ελληνικών για μαθητές Β’ Δημοτικού: Ο μικρός κάστορας και η ηχώ.

Karousiou, C. (2018a). Workshop: Learning how to engage in critical thinking, reflection, inquiry and dialogue for global learning through ILC Methodology, for “Developing capacities together: European CSO-university networks for global learning on migration, security and sustainable development in an interdependent world” (InterCap) project.

Karousiou, C. (2018b). Workshop: Exploring migration through the lens of Sustainable Development, for “Developing capacities together: European CSO-university networks for global learning on migration, security and sustainable development in an interdependent world” (InterCap) project.

Karousiou, C. (2018c). Workshop: Education, migration and sustainable development, for “Developing capacities together: European CSO-university networks for global learning on migration, security and sustainable development in an interdependent world” (InterCap) project.

Pittas, E. (21 May 2019). Literacy learning in children with learning difficulties and dyslexia. Invited Speaker at the Postgraduate Programme Webinar series Learning Difficulties and Capabilities, Department of Education, University of Patras

SHARE
Published On: September 17th, 2020|Categories: Blog, OISTOS|
Σεμινάρια εξ αποστάσεως (webinars)
Διακρίσεις / Επιτυχίες

Εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο «Οιστός»

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τέχνη & Ενσυνειδητότητα

Πολλές φορές νομίζουμε ότι είμαστε παρόντες σε μία δεδομένη στιγμή που κάνουμε κάτι, αλλά δεν είμαστε. Το μυαλό μας χάνεται σε άλλες σκέψεις, π.χ. συστηνόμαστε με κάποιον και αμέσως το επόμενο δευτερόλεπτο δεν θυμόμαστε το όνομά του, ή, όταν τα παιδιά μας μάς μιλάνε, ακούμε πραγματικά τι μας λένε;

Go to Top