Έρευνα Προγράμματος Φυσικοθεραπείας | Κόπωση, Πόνος, Φυσική Κατάσταση και Ποιότητα Ζωής στον Γενικό Πληθυσμό της Κύπρου και της Ελλάδας κατά την Πανδημία Covid-19.

Η νόσος Covid-19 έχει προκαλέσει εκατομμύρια θανάτους σε όλο τον πλανήτη, ενώ ακόμα περισσότεροι άνθρωποι αναρρώνουν από τα συμπτώματά της. Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε μία έρευνα ερωτηματολογίου, η οποία έχει ως στόχο να μελετήσει τις επιπτώσεις της πανδημίας στην κόπωση, τον πόνο, τη φυσική κατάσταση και την ποιότητα ζωής στον πληθυσμό της Κύπρου και της Ελλάδας σε άτομα που έχουν νοσήσει ή όχι. Η μελέτη, που είναι υπό την επίβλεψη της Δρ. Μιχαηλίδου Χριστίνας, συντονίστριας του Προγράμματος Φυσικοθεραπείας, αποτελεί μέρος πτυχιακής εργασίας φοιτητριών του προγράμματος και έχει λάβει έγκριση από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου (Αρ. Φακ: 2021.01.133).

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, εμπιστευτικό και η συμπλήρωσή του εθελοντική. Χρειάζονται 15-25 λεπτά για τη συμπλήρωσή του και περιλαμβάνει σταθμισμένα ερωτήματα που θα κάνουν τα αποτελέσματα συγκρίσιμα με διεθνή δεδομένα.

Παρακαλούμε, ακολουθήστε αυτό τον σύνδεσμο για να λάβετε μέρος: https://www.surveymonkey.com/r/D22VZWH

Σας ευχαριστούμε πολύ!

Δρ. Μιχαηλίδου Χριστίνα, Αντωνιάδου Αλεξάνδρα και Πασιουλή Μαρίνα

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετική με το ερωτηματολόγιο, παρακαλώ επικοινωνήστε με την επιβλέπουσα καθηγήτρια Δρ. Χριστίνα Μιχαηλίδου στο [email protected]