Το Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών δημοσιεύει και σε επιστημονικά περιοδικά, όπως International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education, International Journal of Human-Computer Interaction, Δημιουργική Διδασκαλία της Λογοτεχνίας: Εισηγήσεις και Πρακτικές Εφαρμογές στη Δημοτική Εκπαίδευση, μεταξύ άλλων.

  • Pitri, E. & Stylianou-Georgiou, A. (2017). Magical, Surprising and Ηumorous Sparkles for Creative Problem Solving. International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in  Education, 8(1), 2694-2972.
  • Ροδοσθένους-Μπαλάφα, Μαρίνα, «Απηχήσεις του Βασίλειου Διγενή Ακρίτη στον Ερωτόκριτο», στο Χαρτογραφώντας τη δημώδη λογοτεχνία (12ος-17ος αιώνας), Ηράκλειο 1-4 Νοεμβρίου,    Πρακτικά του 7ου Neograeca Medii Aevi, επιμ. Στέφανος Κακλαμάνης και Αλέξης Καλοκαιρινός (Ηράκλειο: Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, 2017), σσ. 419-442.
  • Rodosthenous-Balafa, Marina, «Petrarchan