Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Εγκληματολογία

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνει την διαθεσιμότητα δεκαπέντε (15) θέσεων για εισδοχή στο δια ζώσης Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Εγκληματολογία για το Χειμερινό Τετράμηνο της ακαδημαϊκής χρονιάς 2021-2022.

O κύριος στόχος του προγράμματος είναι να παράσχει στους σπουδαστές ένα ισχυρό υπόβαθρο σε σύγχρονα εγκληματολογικά ζητήματα και έρευνες, και να τους δώσει την ευκαιρία να κατανοήσουν καλύτερα τις σύγχρονες τάσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εγκλήματος, τις αιτίες του, καθώς και πιθανούς τρόπους αντιμετώπισής του. Το πρόγραμμα θα προσφέρει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται τόσο για την ερευνητική συνεισφορά τους στον τομέα της εγκληματολογίας όσο και για τη συνέχιση της σταδιοδρομίας τους σε τομείς που άπτονται του αντικειμένου.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι σπουδαστές αναμένεται να είναι σε θέση να:

 1. Υιοθετήσουν τις αρχές και τις πρακτικές της κοινωνικής και εγκληματολογικής έρευνας
 2. Εφαρμόσουν τις εγκληματολογικές αρχές και έννοιες σε «πραγματικές καταστάσεις» στους τομείς της ποινικής δικαιοσύνης.
 3. Αναγνωρίσουν το συνδυασμό διαφόρων ψυχολογικών και κοινωνιολογικών θεωριών σχετικών με την κατανόηση του εγκλήματος και της εγκληματικής συμπεριφοράς
 4. Αξιολογήσουν τη θεωρία, έρευνα και πρακτική στην εγκληματολογία.
 5. Κατανοήσουν και να αξιολογήσουν τους διάφορους τρόπους για τον έλεγχο του εγκλήματος και την πρόληψη της εγκληματικότητας.
 6. Αναλύσουν τα κίνητρα και τους παράγοντες πίσω από την παραβατική συμπεριφορά, και το πώς οι διάφοροι φορείς δουλεύουν μαζί για να αποτρέψουν, να ανιχνεύσουν και να καταπολεμήσουν το έγκλημα.
 7. Παρουσιάζουν εις βάθος γνώσεις σχετικά με τη μεταβαλλόμενη φύση του εγκλήματος και της θυματοποίησης.
 8. Εξετάσουν το ρόλο του θύματος στο γενικότερο εγκληματολογικό φάσμα, και να αναγνωρίσουν ότι τα θύματα αποτελούν τη μισή εξίσωση ενός εγκλήματος και επομένως είναι εξαιρετικά σημαντικά.
 9. Εκτιμήσουν τις διάφορες μορφές εγκλημάτων βίαιης και σεξουαλικής φύσης, καθώς επίσης και τις μεθόδους αξιολόγησης και διαχείρισης τέτοιων δραστών
 10. Αξιολογήσουν τις σύγχρονες τάσεις στη νεανική παραβατικότητα
 11. Αξιολογήσουν τις τρέχουσες εξελίξεις στην αστυνομία και την αστυνόμευση καθώς επίσης και να συγκρίνουν τις διαφορετικές πρακτικές αστυνόμευσης
 12. Αποτιμήσουν τον αντίκτυπο του διαδικτυακού εγκλήματος στην κοινωνία, και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φορείς επιβολής του νόμου παγκοσμίως.
Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών
Διάρκεια: 1.5 χρόνια (3 εξάμηνα)
Αριθμός Θέσεων: 15 (δεκαπέντε)
Κριτήρια Επιλογής: Προεπιλογή με βάση την αξιολόγηση των ικανοτήτων του υποψηφίου και τελική επιλογή με βάση ατομική συνέντευξη
Καταληκτική Ημερομηνία Αιτήσεων: 30 Ιουλίου 2021
Συνεντεύξεις: Οι συνεντεύξεις θα διευθετούνται μετά από τη κατάθεση αίτησης

Τρόπος υποβολής αίτησης

Για πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να επικοινωνείτε με τη κα Έλενα Κωνσταντίνου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] .

Η αίτηση εισδοχής μπορεί να υποβληθεί προσωπικά στο Τμήμα Εισδοχής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, η ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου στο https://www.unic.ac.cy/apply

Προϋποθέσεις και Διαδικασίες Εισδοχής

Ακαδημαϊκά προσόντα: Αναγνωρισμένο πτυχίο κοινωνικών ή/και ανθρωπιστικών σπουδών, νομικής, αστυνομικών σπουδών ή άλλων συναφών κλάδων και τελική Αναλυτική Βαθμολογία.

Αίτηση συμμετοχής: Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για την εισδοχή και ένταξή τους στο πρόγραμμα.

Βιογραφικό σημείωμα: Ένα ολοκληρωμένο βιογραφικό σημείωμα που εξειδικεύει όλες τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές δραστηριότητες.

Συστατικές επιστολές: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εφοδιαστούν με δύο (2) συστατικές επιστολές από καθηγητές από τους οποίους έχουν διδαχτεί.

Γνώση αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Proficiency: Πτυχίο TOEFL (γραπτή εξέταση 600, ηλεκτρονική εξέταση 250, διαδικτυακή εξέταση 100), IELTS 6.5, IGCSE B η επίπεδο ENGL-101 στο NEPTON . Το πτυχίο γνώσης της αγγλικής γλώσσας δεν συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τους αποφοίτους αγγλόφωνων πανεπιστημίων.

Άλλα Προσόντα: Όπως δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε σχετικά σεμινάρια, προηγούμενη πρακτική εμπειρία κτλ.

Έκθεση Προσωπικών Στόχων: Οι υποψήφιοι αναμένεται να προσκομίσουν μία συνοπτική έκθεση, όπου θα επισημαίνουν τις προσωπικές και ακαδημαϊκές ικανότητές τους και θα αναφέρουν γιατί θεωρούν ότι είναι κατάλληλοι για εισδοχή στο πρόγραμμα, καθώς επίσης και τις σκέψεις τους σχετικά με τις προσδοκίες και την αξία του προγράμματος αναφορικά με την προσωπική πρόοδο και την επαγγελματική εξέλιξή τους.

Ατομικές συνεντεύξεις: Η Επιτροπή Συνεντεύξεων του προγράμματος, αφού αξιολογήσει την αίτηση με βάση τα κριτήρια εισδοχής, θα αποφασίσει κατά πόσο ο υποψήφιος/ια  μπορεί να προχωρήσει και σε ατομική συνέντευξη. Η συνέντευξη, αν κριθεί αναγκαίο, μπορεί να γίνει και διαδικτυακά.

Τελική αξιολόγηση: Δεδομένου του περιορισμένου αριθμού των υποψηφίων που θα γίνουν αποδεκτοί στο πρόγραμμα, η Επιτροπή Συνεντεύξεων θα αποφασίσει αξιοκρατικά και με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ποιοι είναι οι καταλληλότεροι υποψήφιοι για να γίνουν αποδεκτοί στο πρόγραμμα.

Κόστος Αίτησης: Η αίτηση εισδοχής κατατίθεται μαζί με το τέλος αίτησης €55 (δεν επιστρέφεται). Οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Λευκωσίας δεν επιβαρύνονται με την καταβολή του κόστους αίτησης.

Δηλώστε Ενδιαφέρον για Πρόγραμμα Σπουδών

Συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα για να δηλώσετε ενδιαφέρον για συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, και για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες πριν την εκδήλωση. Με αυτό τον τρόπο θα απαντηθούν πολλές από τις ερωτήσεις σας πριν να σας γνωρίσουμε και από κοντά.

Πληροφορίες