Αναστοχαστικό ημερολόγιο από τη φοιτήτρια Δημοτικής Εκπαίδευσης Ευδοκία Πίττα

Ένα ακόμη παιδαγωγικό ταξίδι στον όμορφο κόσμο των παιδιών, αυτή τη φορά μέσω του Πτυχίου Δημοτικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, έχει φτάσει στο τέλος του. Μέσα από αυτό το ταξίδι εμπλούτισα τις γνώσεις και τις εμπειρίες μου, απέκτησα μια σφαιρική αντίληψη επί του αντικειμένου μου και κάλυψα και άλλους τομείς της γνώσης που αφορούν στη σχολική παιδεία. Η εφαρμογή του προγράμματος της πρακτικής άσκησης, κατά τη διάρκεια του χειμερινού τετραμήνου 2020 – 2021, ήταν μια επιπρόσθετη εμπειρία, καθώς με αυτήν έχω συνδέσει αρκετά σημεία από τη θεωρία στην πράξη σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα, έχω αντιμετωπίσει μικρές προκλήσεις και έχω περάσει ευχάριστες στιγμές με τα παιδιά.

Ως συμπορεύτρια στο ταξίδι των παιδιών για την ανακάλυψη της γνώσης και του κόσμου γύρω τους μέσα από σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, όπως είναι η διαθεματική, η επικοινωνιακή, η λύση προβλήματος κ.ά., έχω διαπιστώσει για ακόμη μια φορά ότι είναι σημαντικό ως εκπαιδευτικοί να καλλιεργούμε τις δεξιότητες των παιδιών, λειτουργώντας ως καθοδηγητές και εμψυχωτές. Γι’ αυτό και ο/η εκπαιδευτικός είναι σημαντικό να διακρίνεται για το ήθος, τον ζήλο και την παιδεία του/της, σημαντικά συστατικά στοιχεία ενός αποτελεσματικού διδακτικού σχεδιασμού. Ένας σχεδιασμός που προϋποθέτει ότι ο/η εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να διακρίνει τη μαθησιακή ικανότητα και το μαθησιακό επίπεδο του κάθε παιδιού ώστε το κάθε παιδί να επιβραβεύεται όχι γιατί πέτυχε στις δραστηριότητες αλλά γιατί πέτυχε στο επίπεδό του να αριστεύσει · ένα παιδί με μαθησιακές αδυναμίες θα επιβραβευθεί το ίδιο με ένα παιδί χωρίς αδυναμίες ακριβώς γιατί υπερέβηκε τον εαυτό του.

Συμπερασματικά, ως εκπαιδευτικοί είναι σημαντικό να δημιουργούμε μια αρμονική ατμόσφαιρα στη σχολική τάξη, ώστε να προσελκύουμε την προσοχή των παιδιών και να τα ενθαρρύνουμε για ενθουσιώδη συμμετοχή στις δραστηριότητες. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι το σχολικό συγκείμενο αποτελεί το μέσον με το οποίο το παιδί αναπτύσσει την προσωπικότητα του δυναμικά, αρμονικά, ισόρροπα και είναι λοιπόν καθοριστικός ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.

SHARE
Published On: September 8th, 2021|Categories: Blog, OISTOS|
Διδακτικές Προσεγγίσεις
Αναστοχαστικό ημερολόγιο από τη φοιτήτρια Προδημοτικής Εκπαίδευσης Σοφία Λυσιώτου

Εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο «Οιστός»

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τέχνη & Ενσυνειδητότητα

Πολλές φορές νομίζουμε ότι είμαστε παρόντες σε μία δεδομένη στιγμή που κάνουμε κάτι, αλλά δεν είμαστε. Το μυαλό μας χάνεται σε άλλες σκέψεις, π.χ. συστηνόμαστε με κάποιον και αμέσως το επόμενο δευτερόλεπτο δεν θυμόμαστε το όνομά του, ή, όταν τα παιδιά μας μάς μιλάνε, ακούμε πραγματικά τι μας λένε;

Go to Top