Υποτροφίες Ελλαδιτών φοιτητών εις μνήμη «Νικολάου Σαριπόλου»

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας παραχωρεί δέκα (10) υποτροφίες ύψους 15% στα ετήσια δίδακτρα σε Ελλαδίτες προπτυχιακούς φοιτητές που θα υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Νομική.

Τα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις, είναι ακαδημαϊκά, κοινωνικά και οικονομικά.

Διαδικασία Υποβολής αίτησης:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση για παραχώρηση υποτροφίας στο Τμήμα Εισδοχής Φοιτητών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (συμπληρωματικά με την καταχώρηση αίτησης εισδοχής για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Νομική), μαζί με μια σύντομη έκθεση προσωπικών στόχων.

Όροι και προϋποθέσεις:

  • Οι υποτροφίες παραχωρούνται νοουμένου ότι οι φοιτητές είναι πλήρους φοίτησης  (30 ECTS ανά εξάμηνο).
  • Οι υποτροφίες θα ανανεώνονται ετησίως με κριτήριο την ακαδημαϊκή επίδοση του υποτρόφου (ελάχιστος γενικός βαθμός έτους GPA 3.0/4.0).
  • Σε περίπτωση εξασφάλισης δυο (2) η περισσότερων υποτροφιών ισχύει η υποτροφία με το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης των διδάκτρων.
  • Για σκοπούς αξιολόγησης και παραχώρησης των υποτροφιών, θα τηρηθούν κριτήρια προτεραιότητας.
  • Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται το αργότερο μέχρι τις 31 Αυγούστου 2021.
  • Για παραχώρηση αίτησης για υποτροφία, επικοινωνήστε με την κυρία Νίκη Ζαχαριάδου, Σύμβουλο Εισδοχής Φοιτητών, στο +357 22841661 ή ηλεκτρονικά στο [email protected] .

Δηλώστε Ενδιαφέρον για Πρόγραμμα Σπουδών

Συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα για να δηλώσετε ενδιαφέρον για συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, και για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες πριν την εκδήλωση. Με αυτό τον τρόπο θα απαντηθούν πολλές από τις ερωτήσεις σας πριν να σας γνωρίσουμε και από κοντά.

Πληροφορίες