Υποτροφίες Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας για απασχολούμενους στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και στο διπλωματικό σώμα

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να παράσχει ευκαιρίες για περαιτέρω εκπαίδευση, ανακοινώνει την παραχώρηση υποτροφιών, μέσω της Νομικής Σχολής, για απασχολούμενους στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και για απασχολούμενους στο διπλωματικό σώμα για το Χειμερινό Ακαδημαϊκό Εξάμηνο 2021που αρχίζει στις 27 Σεπτεμβρίου 2021.

Συγκεκριμένα, θα προσφερθούν είκοσι (20) υποτροφίες ύψους 20%, υπό τη μορφή μείωσης των διδάκτρων, για τα ακόλουθα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:

  • Δημόσια Διοίκηση
  • Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές (στην αγγλική γλώσσα)

Επίσης θα προσφερθούν δέκα (10) υποτροφίες ύψους 15% υπό τη μορφή μείωσης των διδάκτρων για το ακόλουθο πτυχιακό πρόγραμμα:

  • Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές (στην αγγλική γλώσσα)

Οι υποτροφίες ισχύουν μόνο για τα συμβατικά προγράμματα σπουδών και δεν εφαρμόζονται για τα αντίστοιχα εξ αποστάσεως προγράμματα.

  • Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Δημόσια Διοίκηση» απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται σε οποιαδήποτε θέση του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και στόχο έχει την ανάπτυξη του επιπέδου γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των σπουδαστών. Περιλαμβάνει μαθήματα όπως: Δομή και Οργάνωση του Κράτους και Τοπική Αυτοδιοίκηση, Διοικητική Οργάνωση και Διοικητικός Προγραμματισμός, Προγραμματισμός και Προϋπολογισμός στον Δημόσιο Τομέα, Στρατηγική Ανάλυση κ.ο.κ.
  • Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στις «Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές» (στα αγγλικά) έχει ως σκοπό να παράσχει τη δυνατότητα για εμβάθυνση και εξειδίκευση στη γνωστική ενότητα που συγκροτείται από τα γνωστικά αντικείμενα/πεδία των Διεθνών Σχέσεων και των Ευρωπαϊκών Σπουδών, της Πολιτικής Επιστήμης, περιλαμβανομένων επίκαιρων αντικειμένων όπως οι Σπουδές Μέσης Ανατολής και Ανατολικής Μεσογείου και η Ενέργεια και Διεθνής Ασφάλεια.
  • Το πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στις «Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές» (στα αγγλικά) έχει ως σκοπό να παράσχει ευρεία και ολοκληρωμένη γνώμη επί του πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού και νομικού περιβάλλοντος και συνθηκών που επηρεάζουν την πρακτικών των διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών.

Οι υποτροφίες παραχωρούνται στη βάση αξιολογικών κριτηρίων προτεραιότητας και ισχύουν για όλη τη διάρκεια του προγράμματος, νοουμένου ότι οι υποψήφιοι προχωρήσουν σε υποβολή αίτησης εισδοχής για οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα προγράμματα σπουδών μέσω της ιστοσελίδας https://www.unic.ac.cy/apply και πληρούν τα κριτήρια εισδοχής του προγράμματος.

Για σκοπούς εξέτασης των αιτήσεων και τελικής επιλογής των υποτρόφων, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν συμπληρωματικά, σε συνέχεια της υποβολής της αίτησης για εισδοχή τους στο πρόγραμμα, το ονοματεπώνυμό τους, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας και βεβαίωση υπηρεσίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] , το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουλίου 2021.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή/και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αίτησης επικοινωνήστε με την κα. Νίκη Ζαχαριάδου, στο 22 841661.

Δηλώστε Ενδιαφέρον για Πρόγραμμα Σπουδών

Συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα για να δηλώσετε ενδιαφέρον για συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, και για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες πριν την εκδήλωση. Με αυτό τον τρόπο θα απαντηθούν πολλές από τις ερωτήσεις σας πριν να σας γνωρίσουμε και από κοντά.

Πληροφορίες