Κλινική Γενικού Δικαίου

Η κλινική εκπαίδευση διαδραματίζει αναπόσπαστο και σημαντικό ρόλο στη νομική εκπαίδευση. Είναι σε αυτό το πλαίσιο που η Νομική Κλινική του Πανεπιστημίου Λευκωσίας λειτουργεί ένα τμήμα μέσα από το οποίο οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πολύτιμες πρακτικές δεξιότητες και εμπειρία, όπως εκτεταμένη νομική έρευνα, δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας, επίλυσης προβλημάτων και γνωριμία με όλες τις πτυχές που αφορούν στο νομικό επάγγελμα.

Αυτό το τμήμα του Νομικής Κλινικής προετοιμάζει τους συμμετέχοντες για τη διαχείριση πραγματικών περιπτώσεων στο μέλλον, σε όλους τους τομείς Δικαίου. Οι φοιτητές συμμετέχουν σε εικονικές δίκες και η διδασκαλία περιλαμβάνει τεχνικές ανάκρισης, διαπραγμάτευση, εναλλακτική επίλυση διαφορών, κλπ. Η Νομική Κλινική, σε γενικές γραμμές, παρέχει μια εξαιρετική ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εφαρμόσουν τη νομική θεωρία στην πράξη.

Σχετικά έγγραφα

Νόμος για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on einvoicing / e‐governance