Κλινική Νομοθεσίας για Παιδιά

Η Κλινική Νομοθεσίας για Παιδιά (Child Law Clinic) ειδικεύεται σε όλα τα θέματα που αφορούν τα παιδιά, και εργάζεται για την καλύτερη προστασία τους, καθώς και την εκπροσώπηση και την προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών. Η συμμετοχή στην Κλινική είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους φοιτητές που ενδιαφέρονται για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο πρωταρχικός στόχος της Κλινικής είναι να υπερασπιστεί το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού και την ανάπτυξη ενός νομικού πλαισίου για τα παιδιά και τη νεολαία.

Η Κλινική Νομοθεσίας για Παιδιά είναι μια κοινή πρωτοβουλία της Νομικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του μη κερδοσκοπικού οργανισμού “Hope for Children” UNCRC Policy Center, που παρέχει καθοδήγηση και υποστήριξη σε σχέση με τα δικαιώματα του παιδιού. Τα κύρια θέματα με τα οποία ασχολείται αυτό το τμήμα της Νομικής Κλινικής είναι: τα δικαιώματα του παιδιού γενικότερα· εκφοβισμός και βία (bullying)· νομοθεσία σχετικά με τη σεξουαλική εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, με ιδιαίτερη έμφαση στην επικύρωση της Σύμβασης του Lanzarote (Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και τη Σεξουαλική Κακοποίηση)· δικαιοσύνη ανηλίκων· προάσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σχετικά έγγραφα

Περίληψη Νομοθεσίας για τα Παιδιά