Κλινική Ενεργειακής Νομοθεσίας

Η Κλινική Ενεργειακής Νομοθεσίας (Energy Law Clinic) ιδρύθηκε για να παρέχει λύσεις σε θέματα πολιτικής για την ενέργεια και το περιβάλλον. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, την ενέργεια και τους φυσικούς πόρους, την προστασία της άγριας ζωής, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την κλιματική αλλαγή, την ατμοσφαιρική ρύπανση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η εστίαση είναι σαφώς σε θέματα που σχετίζονται με την ενέργεια στην Κύπρο, ενώ την ίδια στιγμή οι συμμετέχοντες εργάζονται επίσης με βάση τα ευρωπαϊκά και διεθνή νομικά πλαίσια.

Στα μέλη της Κλινικής δίνεται η ευκαιρία να ασχοληθούν με όλα τα θέματα που σχετίζονται με την ενεργειακή νομοθεσία και τη διεξαγωγή νομικής έρευνας σχετικής με υδρογονάνθρακες, το δίκαιο της θάλασσας και την εξερεύνηση και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Με την ανακάλυψη του φυσικού αερίου στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου, η εκπαίδευση και εμπειρία σε θέματα που σχετίζονται με την ενέργεια και το περιβάλλον, δίνει ένα τεράστιο πλεονέκτημα στους συμμετέχοντες της Κλινικής Ενεργειακής Νομοθεσίας.

Σχετικά έγγραφα