Πηγές

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από παραδοσιακές πηγές μέσω της πλούσιας βιβλιοθήκης Νομικής, και από ηλεκτρονικές πηγές μέσω συνδρομών του Τμήματος σε πληθώρα βάσεων δεδομένων.

Το Τμήμα Νομικης επωφελείται από την πλούσια σε τίτλους Βιβλιοθήκη Νομικής, και διατηρεί συνδρομές σε πληθώρα ηλεκτρονικών/online πηγών (βάσεις δεδομένων και τράπεζες δεδομένων) όπως οι Westlaw, Lawtel, Swetswise και EBSCO, καθώς και στην κυπριακή βάση δεδομένων Leginet (που αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για όλους τους ασκούμενους δικηγόρους στην Κύπρο).