Το Πρόγραμμα MBA

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει διεθνή  φιλοσοφία, εξέλιξη και προοπτικές.

Με πλήρη επίγνωση της μοναδικής του θέσης στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, το Πανεπιστήμιο Λευκωσιας επιδιώκει να ενισχύσει τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατανόησης μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικές κουλτούρες. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει ως στόχο να προωθήσει ταυτόχρονα με τα υψηλά ακαδημαϊκά πρότυπα και υψηλές ηθικές αξίες. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε διάφορες τομείς, καθώς και να αναπτύξουν πολιτιστική ευαισθητοποίηση, κοινωνική ευθύνη, και προσωπική ακεραιότητα.
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι το κορυφαίο ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Κύπρου, με πρόγραμμα ΜΒΑ αφιερωμένο στην αριστεία στη εκπαίδευση και τις ακαδημαϊκές επιδόσεις. Οι πολιτικές και στρατηγικές που ασκεί το Πανεπιστημίο τονίζουν τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει η καλή διαχείριση του ανταγωνισμού, της ανάπτυξης και της παραγωγικότητας. Οι δραστηριότητές του μεταφράζονται σε στοχευμένες επιδιώξεις που αφορούν στην εκπαίδευση φοιτητών και επαγγελματιών, τη χορήγηση πτυχίων, τη συμβουλευτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και τις έρευνες στον τομέα της διοίκησης.
Το πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι δυναμικό όσο και εντατικό, και αυτό αντανακλά μια πολιτική που υπογραμμίζει την ευέλικτη εξειδίκευση, τη βιωματική μάθηση και τη βέλτιστη χρήση του χρόνου σπουδών. Το περιεχόμενο και η δομή του προγράμματος MBA του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσαρμόζεται συνεχώς, ενσωματώνοντας τις νεότερες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση της Διοίκησης και την κατάρτιση στελεχών. Πρωταρχική αποστολή μας είναι να προετοιμάσουμε τους φοιτητές να εξελιχθούν σε αποτελεσματικά διευθυντικά στελέχη στο σημερινό διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες της βιομηχανίας και των κυβερνήσεων σε όλο τον κόσμο.

Πρόγραμμα Σπουδών: Γενική Φιλοσοφία

 • Η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι το κλειδί για τον κόσμο μας σήμερα. Οι ταχέως μεταβαλλόμενες σήμερα οικονομικές πολιτικές και δομές, και η παγκοσμιοποίηση των βιομηχανιών και των αγορών, είναι η κινητήρια δύναμη που ωθεί χώρες, οργανισμούς και ιδιώτες να ψάχνουν συνεχώς για ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
 • Η διοικητική ικανότητα αποδεικνύεται ως το σημαντικότερο θεμέλιο στην οικοδόμηση των αυριανών ειδικών πλεονεκτημάτων μιας εταιρείας. Η εκτέλεση διοικητικού έργου και η ανάληψη διοικητικού ρόλου στις επιχειρηματικές δομές σήμερα, απαιτούν έναν εξαιρετικό συνδυασμό δεξιοτήτων που σίγουρα διαφέρουν σημαντικά από την παραδοσιακή σοφία. Χωρίς αυτές τις δεξιότητες ίσως να μην είναι σε θέση να επιτύχουν ή και να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, απαραίτητο για την επιβίωση και την ανάπτυξή τους. Τα γεωγραφικά σύνορα και το στάδιο οικονομικής ανάπτυξης ενδεχομένως να μην έχουν τόσο σημαντικό αντίκτυπο, όσο είχαν μέχρι τώρα. Η ουσία θα έγκειται στην επίδειξη αριστείας και στην επιδίωσξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Αυτές είναι οι βασικές αρχές που επηρέασαν το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στο σχεδιασμό και τη φιλοσοφία λειτουργίας του προγράμματος MBA. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια εις βάθος κατανόηση των επαγγελματικών δυνατοτήτων και των σύγχρονων οργανισμών που υπάρχουν και λειτουργούν στον σημερινό ανταγωνιστικό κόσμο. Το πρόγραμμα είναι εντατικό. Στοχεύει στο να παρέχει στους συμμετέχοντες φοιτητές τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τους καθοδηγήσουν τόσο στις βραχυπρόθεσμες όσο και στις μακροπρόθεσμες αποφάσεις τους.
 • Το αναλυτικό πρόγραμμα στοχεύει στην ενοποίηση θεωρίας και πράξης. Κάθε μία τις βασικές και εξειδικευμένες ενότητες περιλαμβάνει διαλέξεις, συζητήσεις, εργασίες και πρότζεκτ, παιχνίδια ρόλων, περιπτωσιολογικές μελέτες και εφαρμοσμένη εργασία στην τάξη. Οι συμμετέχοντες ασχολούνται συστηματικά με ρεαλιστικά διευθυντικά και επαγγελματικά προβλήματα. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει επίσης επισκέψεις από εκτελεστικά στελέχη εταιρειών και βιομηχανικών επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει εννέα επιλογές κατευθύνσεων σπουδών:

 • Διοίκηση
 • Μάρκετινγκ
 • Χρηματοοικονομικά
 • Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων
 • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
 • Διαχείριση Αγροτικών Επιχειρήσεων και Τροφίμων
 • Διαχείριση Ακινήτων