Διαπιστεύσεις προγράμματος MBA

Το πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι διαπιστευμένο από το Συμβούλειο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Ποιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ) Κύπρου, το κυπριακό Υπουργείο Παιδείας και το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλου Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ).

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας εξασφάλισε την παγκοσμίου κύρους “Αναγνώριση για την Αριστεία” από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Διοίκηση Ποιότητας (EFQM)”