Κριτήρια Εισδοχής

Για να γίνει δεκτός/η ένας φοιτητής/τρια θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια εισδοχής:

  1. Διαπιστευμένο πτυχίο Bachelor’s Degree (ευρωπαϊκό, αμερικανικό ή ισοδύναμο) είναι προϋπόθεση για εισδοχή στο πρόγραμμα MBA. Κάποια επαγγελματικά προσόντα ίσως γίνουν επίσης αποδεκτά.
  2. Γλωσσική Επάρκεια στα Αγγλικά – Οι φοιτητές πληρούν τις απαιτήσεις στην αγγλική γλώσσα, αν η γλώσσα διδασκαλίας του πρώτου πτυχίου τους ήταν η αγγλική. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να έχουν να προσκομίσουν βαθμολογία 550 και άνω στο TOEFL (paper-based) ή 213 (computer-based), ή GCSE “O” με ελάχιστο βαθμό “C” ή IELTS με βαθμολογία τουλάχιστον 6,5 ή να έχουν ικανοποιητική βαθμολογία στις κατατακτήριες εξετάσεις του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, στο επίπεδο ENGL-100. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει μαθήματα Αγγλικών σε διάφορα επίπεδα για να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν το απαιτούμενο επίπεδο για εισδοχή.
  3. Τυποποιημένη Εξεταστική Βαθμολογία – Από όλους τους φοιτητές απαιτείται ελάχιστη βαθμολογία 400 στις εισαγωγικές εξετάσεις Graduate Management (GMAT). Φοιτητές με ελάχιστο γενικό βαθμό πτυχίου (GPA) 2.5 ή υψηλότερο στο σύστημα αξιολόγησης τεσσάρων σημείων (4-point system) ή 2.2 στο βρετανικό σύστημα ή ισοδύναμο, ή τρία χρόνια επαγγελματική πείρα, θα εξαιρούνται από τις απαιτήσεις των GMAT. Υποψήφιοι χωρίς GMAT μπορεί να γίνουν δεκτοί προσωρινά και να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα προκαταρκτικά μαθήματα του Πανεπιστημίου, αλλά θα γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα MBA μόνο με την υποβολή της βαθμολογίας τους στις εξετάσεις GMAT, όπως αναφέρεται πιο πάνω.
  4. Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο – Υποψήφιοι χωρίς υπόβαθρο στον τομέα των επιχειρήσεων μπορούν να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα αλλά ενδέχεται να πρέπει να παρακολουθήσουν προπαρασκευαστικά μαθήματα.
  5. Συνιστάται οι αιτούντες να έχουν προηγούμενη εργασιακή εμπειρία. Προσωπικά χαρακτηριστικά όπως τα κίνητρα, τον χαρακτήρα και την ηγεσία να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία εισδοχής
  6. Συστατικές Επιστολές – Απαιτούνται δύο συστατικές επιστολές από άτομα που γνωρίζουν τον υποψήφιο μέσα από την ακαδημαϊκή ή επαγγελματική του δραστηριότητα.
  7. Προσωπικές Συνεντεύξεις – Οι συνεντεύξεις αποτελούν συνήθη πρακτική για όλους τους επίδοξους φοιτητές. Οι συνεντεύξεις καταδεικνύουν τα κίνητρα, τις ηγετικές ικανότητες, τις δυνατότητες και την προσωπική αποστολή του κάθε υποψηφίου. Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτή μια συνέντευξη, τεκμήρια και άλλα στοιχεία σχετικά με την προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, την ωριμότητα και την προσωπικότητα του υποψηφίου, αξιολογούνται στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

Διάρκεια Σπουδών

Το πρόγραμμα MBA είναι ένα εντατικό πρόγραμμα σπουδών που απαιτεί 24 μήνες παρακολούθησης και εργασίας. Εισδοχή στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει το Σεπτέμβριο ή τον Ιανουάριο κάθε ακαδημαϊκού έτους.