Ακαδημαϊκές Πολιτικές

Ακαδημαϊκό Έτος

Το ακαδημαϊκό έτος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ακολουθεί το αμερικανικό σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και χωρίζεται σε τετράμηνα. Ένα ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από τρία κύρια τετράμηνα (Χειμερινό, Εαρινό, Θερινό), διάρκειας 15 εβδομάδων. Κάθε τετράμηνο ή περίοδος ξεκινά με την εγγραφή των φοιτητών σε έναν αριθμό μαθημάτων, και καταλήγει με μια εξεταστική περίοδο δύο εβδομάδων που καλύπτει όλα αυτά τα μαθήματα.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών γίνεται καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος. Περιλαμβάνει αξιολόγηση προφορικών παρουσιάσεων, ομαδικών πρότζεκτ, γραπτών εργασιών, διαγωνισμάτων, και τη συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις.

Μεταφορά Μονάδων

Οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για τη μεταφορά εκπαιδευτικών πιστωτικών μονάδων που έχουν αποκτηθεί σε άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την αίτηση για τη μεταφορά, το αναλυτικό πρόγραμμα (κατά προτίμηση), ή περιγραφή των μαθημάτων, και το αντίστοιχο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

Σύστημα Βαθμολογίας

Στο τέλος κάθε τετραμήνου και της καλοκαιρινής περίοδου, οι τελικοί βαθμοί ταχυδρομηθούνται σε όλους τους φοιτητές στη μόνιμη διεύθυνση ή διεύθυνση αλληλογραφίας τους και καταγράφονται στα μόνιμα αρχεία τους στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας. Χρησιμοποιείται το εξής σύστημα βαθμολογίας:

Ποσοστιαίες μονάδες %ΒαθμόςΜόρια
93-100A4.0
90-92A-3.7
87-89B+3.3
83-86B3.0
80-82B-2.7
77-79C+2.3
73-76C2.0
70-72C-1.7
67-69D+1.3
63-66D1.0
60-62D-0.7
0-59F0.0