Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε χρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την άσκηση στην τρίτη ηλικία

Η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας σε άτομα της τρίτης ηλικίας μπορεί να οδηγήσει σε πολλά προβλήματα υγείας και να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων ασθενειών. Αντιθέτως, η συμμετοχή των ηλικιωμένων σε προγράμματα άσκησης είναι ζωτικής σημασίας καθώς προάγει την υγεία και παρατείνει τη διάρκεια της ζωής τους, ενώ βελτιώνει παράλληλα τα επίπεδα ποιότητας ζωής και την ανεξάρτητη διαβίωση των συγκεκριμένων ατόμων.

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ‘Network on Evidence-based Physical Activity in Older Age’  θα έχει διάρκεια τέσσερα (4) χρόνια και στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου το οποίο θα προάγει και θα εφαρμόζει την τεκμηριωμένη έρευνα σχετικά με την άσκηση στην τρίτη ηλικία, στην Ευρώπη. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί επίσης στη χρήση της τεχνολογίας ως βοηθητικού μέσου για την πραγματοποίηση προγραμμάτων άσκησης ηλικιωμένων.

Η πρώτη διά ζώσης συνάντηση των ερευνητών του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στη Σλοβενία στις 21 και 22 Μαρτίου του 2022.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν διακεκριμένοι επιστήμονες και πανεπιστήμια από 29 χώρες. Από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα οι:

  • Δρ. Χριστόφορος Γιαννάκη, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών Ζωής και Υγείας, μέλος της συγγραφικής ομάδας του προγράμματος και vice-leader του working group 1 – ‘ Implementation and development of standards from evidence-based medicine’.
  • Δρ. Πηνελόπη Σταυρινού, Διδάσκουσα καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών Ζωής και Υγείας
  • Αντώνης Ζαβρός, Διδακτορικός φοιτητής