Πανεπ. Λευκωσίας και Newcastle University συνδιοργάνωσαν το πρώτο εξ αποστάσεως θερινό σχολείο

Αντάλλαξαν καλές πρακτικές σε πολυγλωσσικά και διαπολιτισμικά εικονικά μαθησιακά περιβάλλοντα

Το θερινό σχολείο διοργανώθηκε από κοινού από το School of Education, Communication and Language Sciences του Newcastle University (Dr Sara Ganassin, Eddie Thinh Pham, Dr Müge Satar, Dr Raul Valdivia Murgueytio) και το Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Δρ Μαρίνα Ροδοσθένους-Μπαλάφα και Δρ Αλεξάνδρα Γεωργίου). Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με συνδυασμό σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας, μεταξύ 28 Ιουνίου και 9 Ιουλίου 2021.

Το θερινό σχολείο ήταν ένα από τα πέντε επιτυχημένα προγράμματα Virtual Mobility Project Grant που έλαβαν επιχορήγηση από την Ένωση Πανεπιστημίων της Κοινοπολιτείας – Association of Commonwealth Universities (ACU). Είναι η πρώτη χρονιά που η ACU έχει προσφέρει χορηγίες, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για την προώθηση και υποστήριξη εξ αποστάσεως συλλογικών προγραμμάτων μεταξύ πανεπιστημίων-μελών της ACU.

Το σκεπτικό για τη λειτουργία του θερινού σχολείου βασίστηκε στην ανάγκη να δοθεί η ευκαιρία σε μεταπτυχιακούς φοιτητές από διάφορες χώρες να επικοινωνήσουν και να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να συμμετάσχουν σε μια παγκόσμια αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα συγκέντρωσε 40 μεταπτυχιακούς φοιτητές από τα δύο Πανεπιστήμια που σπουδάζουν σε Τμήματα Παιδαγωγικών Σπουδών και Επικοινωνίας, με σκοπό να αναπτύξουν τη διαπολιτισμική επικοινωνία και τις πολυγλωσσικές δεξιότητές τους. Επιπρόσθετα, βοήθησε τους φοιτητές να βελτιώσουν τις εκπαιδευτικές, ηγετικές ικανότητές τους αλλά και τις ψηφιακές δεξιότητές τους. Επιπλέον, υποστήριξε τη συνεργασία μεταξύ των δύο πανεπιστημίων για την προώθηση της διαπολιτισμικής ανταλλαγής.

Οι συμμετέχοντες εργάστηκαν σε ομάδες και δημιούργησαν δέκα μελέτες περίπτωσης σε βίντεο, βασιζόμενοι στις εμπειρίες τους ως εκπαιδευτικοί αλλά και ως εκπαιδευόμενοι, που θα είναι εφαρμόσιμες ως παραδείγματα ορθής πρακτικής. Τα βίντεο είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο BAAL (British Association for Applied Linguistics) Multilingualism SIG website. Στον ιστότοπο, μπορείτε να βρείτε και τις υπόλοιπες εργασίες του θερινού σχολείου:

  • Οδηγίες σε διάφορες γλώσσες για ορθές πρακτικές στην εργασία σε διαπολιτισμικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.
  • Μια σύντομη έκθεση με περίληψη των βασικών μαθησιακών σημείων από το θερινό σχολείο, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση άλλων εξ αποστάσεως θερινών σχολείων.

Οι συμμετέχοντες δήλωσαν τα παρακάτω για την εμπειρία τους στο θερινό σχολείο:

«Νιώθω ότι αυτή είναι μια συμπεριληπτική κοινότητα και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Μου άρεσε πολύ το θερινό σχολείο και ειδικά η συνεργασία με τα μέλη της ομάδας μου!»

«Η αντίληψή μου για τη διαπολιτισμικότητα άλλαξε μετά τη συμμετοχή μου στο θερινό σχολείο, λόγω της ομαδικής εργασίας και των πραγματικών καταστάσεων που αντιμετωπίσαμε. Δεν είναι μόνο ένα θεωρητικό θερινό σχολείο αλλά και πρακτικό. Ό,τι μελετήσαμε στα άρθρα, το είδαμε να συμβαίνει στην πράξη καθώς συνεργαζόμαστε στις ομάδες μας».

«Τόσο πολύτιμο και ευχάριστο! Αυτές οι εργασίες είναι το μέλλον όσον αφορά τον επαγγελματισμό και τη συνεργασία. Οι άνθρωποι δουλεύουν μαζί για λίγες μέρες και δημιουργούν υπέροχα πράγματα!»

«Μου άρεσε πολύ αυτό το θερινό σχολείο. Ήταν το πιο ευχάριστο πράγμα που έκανα τον τελευταίο καιρό μετά την εμφάνιση του COVID!»

Συντονίστριες:

Dr Sara Ganassin

Δρ Αλεξάνδρα Γεωργίου

Δρ Μαρίνα Ροδοσθένους-Μπαλάφα