Ημερίδα Ενημέρωσης στην Καλαβασό

Tο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα την Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 7:00 μ.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο Καλαβασού. Η ημερίδα αφορά την ενημέρωση για τα προγράμματα σπουδών που σχετίζονται με τους υδρογονάνθρακες, καθώς και τις υποτροφίες που προσφέρονται μέσω πρωτοβουλίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού θα παραχωρήσει υποτροφίες στους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας για την παρακολούθηση προπτυχιακών (μέγιστο πόσο €20.000 ανά έτος) και μεταπτυχιακών ή διδακτορικών προγραμμάτων (μέγιστο ποσό €23.000 ανά έτος), σχετικών με τους υδρογονάνθρακες, συμπεριλαμβανομένου και των προγραμμάτων της Μηχανικής Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, του μεταπτυχιακού προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση τους Υδρογονάνθρακες, και του προγράμματος Ηλεκτρολογικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός γι’ αυτή την κατηγορία υποτροφιών είναι €1.240.000.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι ακαδημαϊκά με βαρύτητα 80% και κοινωνικοοικονομικά με βαρύτητα 20%, και προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση θέσης χωρίς όρους εισδοχής στο σχετικό πρόγραμμα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα αποδεικτικά των ακαδημαϊκών τους προσόντων στο Γραφείο Εισδοχής Φοιτητών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, μέχρι την Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου, και να υποβάλουν αίτηση για εισδοχή στο πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (η οποία πρέπει να συνοδεύεται από την βεβαίωση εξασφάλισης θέσης στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας) μέχρι την Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017.