Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Medochemie

To Πρόγραμμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και η φαρμακοβιομηχανία Medochemie θα συνεργαστούν στους τομείς της έρευνας και της εκπαίδευσης

Υπογράφηκε την Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2020, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστήμιου Λευκωσίας και της φαρμακοβιομηχανίας Medochemie. Το Μνημόνιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη και επέκταση των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών στους τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης/επιμόρφωσης, καθώς και στη διάχυση των επιστημονικών γνώσεων. Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε η από κοινού προώθηση της ερευνητικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και της Medochemie σε τομείς σχετικούς με τη Φαρμακευτική.

Το Μνημόνιο υπογράφηκε εκ μέρους του Πανεπιστήμιου Λευκωσίας από τον Πρύτανη, Καθηγητή Φίλιππο Πουγιούτα και τον Συντονιστή του Προγράμματος Φαρμακευτικής, Αναπληρωτή Καθηγητή Χρίστο Πέτρου, και εκ μέρους της Medochemie από την Δρ. Δάφνη Πίττα και τον Δρ. Χριστάκη Σεργίδη.

Σχολιάζοντας την υπογραφή του Μνημονίου εκ μέρους της Medochemie, ο Δρ. Σεργίδης υπογράμμισε ότι το παρόν μνημόνιο είναι εξαιρετικής σημασίας αφού καθορίζεται σε αυτό το πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στην Κυπριακή Φαρμακοβιομηχανία και την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Κοινότητα του τόπου. Συνέχισε τονίζοντας πως τα αποτελέσματα της συνεργασίας θα συμβάλουν στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων φαρμακευτικών προϊόντων και άλλων διαδικασιών. Η εφαρμογή του Μνημονίου θα ενδυναμώσει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Medochemie για να εμβαθύνει στην έρευνα και την ανάπτυξη, δίνοντας έμφαση στους τομείς της νανοτεχνολογίας και της εισαγωγής πράσινων χημικών τεχνικών, και παράλληλα, οι ερευνητές του Πανεπιστημίου θα αποκτήσουν πρόσβαση σε εφαρμοσμένα ερευνητικά πεδία κοινού ενδιαφέροντος.

Ο Δρ Σεργίδης σημείωσε επίσης ότι με το Μνημόνιο αυτό το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και η Medochemie ενώνουν δυνάμεις για την ανάπτυξη φαρμάκων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα θα προσφερθεί στους ασθενείς πρόσβαση σε καινοτόμα θεραπευτικά σκευάσματα και ως εκ τούτου, η ευκαιρία για καλύτερη ποιότητα ζωής.

Από την πλευρά του, ο Πρύτανης, Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας, ευχαρίστησε την Medochemie για την πολυετή συνεργασία, η οποία επισφραγίστηκε με την υπογραφή του Μνημονίου, και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η συνεργασία θα αποδειχθεί αμοιβαία επωφελής και παραγωγική, αλλά και προς όφελος της κοινωνίας. Στη συνέχεια διευκρίνισε ότι η διασύνδεση με την κοινωνία και τους παραγωγικούς τομείς της βιομηχανίας αποτελεί στρατηγικό στόχο του Πανεπιστημίου. Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε, εντάσσεται και η συνεργασία με τη φαρμακοβιομηχανία, και ειδικά με σημαντικότατες και αξιόλογες εταιρείες όπως είναι η Medochemie. Τέλος, ο Πρύτανης συνεχάρη την Medochemie για τις δράσεις που αναλαμβάνει για υποστήριξη και προαγωγή του πολιτισμού, του αθλητισμού και του περιβάλλοντος και ευχαρίστησε τον Δρ. Χρίστο Πέτρου για την πρωτοβουλία που είχε στο να συνομολογήθει μια τόσο σημαντική για το Πανεπιστήμιο συμφωνία, η οποία θα επιφέρει σημαντικά οφέλη τόσο στην ακαδημαϊκή του κοινότητα όσο και στην ευρύτερη κοινωνία.

Λεζάντα φωτογραφίας: Από αριστερά προς τα δεξιά, Δρ. Γιάννης Σαρηγιάννης, Δρ. Χριστάκης Σεργίδης, Δρ. Δάφνη Πίττα, Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας, Δρ. Χρίστος Πέτρου, Δρ. Γιώργος Γρηγορίου.