Τα συστήματα καθαρισμού αέρα μπορεί να αυξήσουν εξάπλωση ιών, εντοπίζει έρευνα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας «οι θέσεις των εισόδων και εξόδων αέρα σε περιορισμένους χώρους, όπως ανελκυστήρες, επηρεάζουν σημαντικά τη μετάδοση των ιών».

«Στην τέταρτη σχετική δημοσίευσή τους αναφορικά με τη μεταφορά του ιού στον αέρα σε ανελκυστήρες και περιορισμένους χώρους (Airborne Virus Transmission in Elevators and Confined Spaces), που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Physics of Fluids  του Αμερικανικού Ινστιτούτου Φυσικής (AIP Publishing), οι Δρ Talib Dbouk και Καθηγητής Δημήτρης Δρικάκης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, καταδεικνύουν ότι ενώ κάποιος θα ανέμενε το αντίθετο, μπορεί στην πραγματικότητα τα συστήματα καθαρισμού αέρα να αυξήσουν την εξάπλωση των αερομεταφερόμενων ιών», προστίθεται.

Αναφέρεται, επίσης, ότι η ποιότητα του αέρα σε μικρούς χώρους μπορεί να υποβαθμιστεί γρήγορα χωρίς εξαερισμό. Ωστόσο, η προσθήκη εξαερισμού αυξάνει τον ρυθμό με τον οποίο ο αέρας, πιθανώς μολυσμένος με ιούς, μπορεί να κυκλοφορήσει σε ένα μικρό χώρο.

«Οι κατασκευαστές ανελκυστήρων έχουν προσθέσει συστήματα καθαρισμού αέρα για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα, αλλά τα συστήματα δεν έχουν σχεδιαστεί ώστε να λαμβάνεται υπόψη η συνολική τους επίδραση στην κυκλοφορία του αέρα», προστίθεται.

Εξηγείται ότι τα συστήματα καθαρισμού αέρα χρησιμοποιούν υπεριώδη ακτινοβολία για να σκοτώσουν τους ιούς και τα άλλα μικρόβια, αλλά ωθούν επίσης τον αέρα σε συνεχή κυκλοφορία, απορροφώντας τον μολυσμένο αέρα και διαχέοντας τον καθαρό. «Αυτό προσθέτει στη συνολική κυκλοφορία, μια πτυχή που δεν λήφθηκε υπόψη σε προηγούμενες έρευνες», σημειώνεται.

Αναφέρεται επίσης ότι προηγούμενη μελέτη της ερευνητικής αυτής ομάδας κατέδειξε, ανάμεσα σε άλλα, πως η σίελος δύναται να ταξιδέψει έξι μέτρα σε πέντε δευτερόλεπτα όταν ένα άτομο βήξει χωρίς να φοράει μάσκα. Οι ερευνητές επέκτειναν το ίδιο μοντέλο για να εξετάσουν τα αποτελέσματα της χρήσης μασκών προσώπου, καθώς και των καιρικών συνθηκών, ενσωματώνοντας τα ευρήματά τους στα επιδημιολογικά μοντέλα τους στην πορεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας αυτή η νέα μελέτη περιελάμβανε τη διεξαγωγή υπολογισμών για έναν τρισδιάστατο χώρο ισοδύναμο με έναν ανελκυστήρα ικανό να φιλοξενήσει πέντε άτομα. Ένας ήπιος βήχας προσομοιώθηκε σε μία θέση στο χώρο, και προστέθηκαν είσοδοι και έξοδοι αέρα σε διάφορες τοποθεσίες για να μελετηθεί η επίδρασή τους στην κυκλοφορία του αέρα. Ένα σύστημα καθαρισμού αέρα συμπεριλήφθηκε επίσης στην προσομοίωση.

«Ποσοτικοποιήσαμε την επίδραση της κυκλοφορίας του αέρα στη μετάδοση του ιού στον αέρα και δείξαμε ότι η εγκατάσταση ενός συστήματος καθαρισμού αέρα μέσα σε ένα ασανσέρ μεταβάλλει σημαντικά την κυκλοφορία του αέρα, αλλά δεν εξαλείφει την αερομεταφερόμενη μετάδοση», σημείωσε ο Καθηγητής Δρικάκης.

Πράγματι, προστίθεται, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού στον αέρα είναι χαμηλότερος σε χαμηλούς ρυθμούς εξαερισμού. «Αυτό οφείλεται στη μειωμένη ανάμειξη ροής μέσα στον ανελκυστήρα», εξήγησε ο Δρ. Dbouk. «Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει επομένως να καθορίσουν τον ελάχιστο απαιτούμενο εξαερισμό ανάλογα με τον τύπο του κτηρίου», ανέφερε.

«Τα αποτελέσματα της έρευνάς δείχνουν ότι η εγκατάσταση ενός συστήματος καθαρισμού αέρα μπορεί να αυξήσει την εξάπλωση των σταγονιδίων», σχολίασε ο Καθηγητής Δρικάκης. «Η εισαγωγή αέρα ενσωματωμένη στον εξοπλισμό καθαρισμού προκαλεί κυκλοφορία ροής που μπορεί να προσθέσει στη μεταφορά μολυσμένων σταγονιδίων σίελου στον χώρο».

Η παρατηρούμενη επίδραση επιδεινώνεται από τον αριθμό των μολυσμένων ατόμων στον ανελκυστήρα. Ο περιορισμός του αριθμού των ατόμων σε ένα ασανσέρ θα ελαχιστοποιήσει την εξάπλωση του ιού. Ταυτόχρονα, τα παρόντα ευρήματα θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμα κατά την εξέταση μελλοντικών (ανα)σχεδιασμών συστημάτων καθαρισμού αέρα και συστημάτων εξαερισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν περισσότερα για τα την έρευνα αυτή των Dbouk και Δρικάκη, καθώς και να διαβάσουν ολόκληρο το άρθρο που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Physics of Fluids, μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, στον εξής σύνδεσμο: www.unic.ac.cy/coronavirus/confined-spaces/.

Source: Τα συστήματα καθαρισμού αέρα μπορεί να αυξήσουν εξάπλωση ιών, εντοπίζει έρευνα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας