Υποτροφίες Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας για μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να παράσχει ευκαιρίες για περαιτέρω εκπαίδευση, ανακοινώνει την παραχώρηση υποτροφιών, μέσω της Νομικής Σχολής, στα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας για το Χειμερινό Ακαδημαϊκό Εξάμηνο 2021 που αρχίζει στις 27 Σεπτεμβρίου 2021.

Συγκεκριμένα, θα προσφερθούν δέκα (10) υποτροφίες ύψους 30%, υπό τη μορφή μείωσης των διδάκτρων, για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Νομική (LLM).

Οι υποτροφίες ισχύουν μόνο για το συμβατικό πρόγραμμα σπουδών και δεν εφαρμόζονται για το αντίστοιχο εξ αποστάσεως πρόγραμμα.

  • Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη «Νομική» (LLM) αποσκοπεί να παράσχει τη δυνατότητα για εμβάθυνση και εξειδίκευση στην ενότητα που συγκροτείται από τα γνωστικά αντικείμενα/πεδία του «Ευρωπαϊκού Δικαίου των Επιχειρήσεων» ή στη θεματική ενότητα «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Κοινωνική Δικαιοσύνη». Περιλαμβάνει μαθήματα όπως δίκαιο ανταγωνισμού, πνευματικής ιδιοκτησίας, δημοσίων συμβάσεων, εργατικό δίκαιο, ποινικό δίκαιο και κοινωνική δικαιοσύνη, ευρωπαϊκό δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ.ο.κ.

Οι υποτροφίες παραχωρούνται στη βάση αξιολογικών κριτηρίων προτεραιότητας και ισχύουν για όλη τη διάρκεια του προγράμματος, νοουμένου ότι οι υποψήφιοι προχωρήσουν σε υποβολή αίτησης εισδοχής για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Νομική (LLM) μέσω της ιστοσελίδας https://www.unic.ac.cy/apply και πληρούν τα κριτήρια εισδοχής του προγράμματος.

Για σκοπούς εξέτασης των αιτήσεων και τελικής επιλογής των υποτρόφων, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν συμπληρωματικά, σε συνέχεια της υποβολής της αίτησης για εισδοχή τους στο πρόγραμμα, το ονοματεπώνυμό τους, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας και βεβαίωση εγγραφής στο Δικηγορικό Σύλλογο Λευκωσίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] , το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουλίου 2021.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή/και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αίτησης επικοινωνήστε με την κα. Νίκη Ζαχαριάδου, στο 22 841661.

Δηλώστε Ενδιαφέρον για Πρόγραμμα Σπουδών

Συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα για να δηλώσετε ενδιαφέρον για συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, και για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες πριν την εκδήλωση. Με αυτό τον τρόπο θα απαντηθούν πολλές από τις ερωτήσεις σας πριν να σας γνωρίσουμε και από κοντά.

Πληροφορίες