Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για αιτήσεις εγγραφών στο Πτυχίο Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (μαθήματα ελληνικού δικαίου)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνει ογδόντα (80) νέες θέσεις για εισδοχή στο Πτυχίο Νομικής (μαθήματα ελληνικού δικαίου) για το Χειμερινό εξάμηνο 2020.

Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να συμβάλει στην απόκτηση θεωρητικής και πρακτικής γνώσης, ερευνητικών και αναλυτικών δεξιοτήτων και κατανόησης των απαιτούμενων διαδικασιών έτσι ώστε οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους να αποκτήσουν μια ευρεία κατανόηση του κλάδου απαραίτητη για να ακολουθηθεί μια σταδιοδρομία στο πεδίο του των νομικών επαγγελμάτων. Το πρόγραμμα διασφαλίζει ότι οι απόφοιτοί του εφοδιάζονται με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ανταποκριθούν στις συναρπαστικές ευκαιρίες, πολύπλοκες προκλήσεις και στη ραγδαία ανάπτυξη νέων κλάδων του δικαίου που είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν στο εγγύς μέλλον.

Το πρόγραμμα εφοδιάζει τους φοιτητές με γενική γνώση στο πεδίο του δικαίου. Είναι σχεδιασμένο ώστε να προετοιμάσει τους φοιτητές ώστε να έχουν τις ικανότητες να λειτουργούν αποτελεσματικά σε ένα πολύ-επίπεδο και δυναμικό πεδίο. Απευθύνεται σε πρόσωπα που σκοπεύουν να εργαστούν σε κλάδους σχετικούς με το δίκαιο (δικηγόρους, δικαστές, συμβολαιογράφους, νομικούς συμβούλους), καθώς επίσης σε διπλωμάτες, υπαλλήλους εταιρειών και άλλων οντοτήτων ή οργανισμών του ιδιωτικού δικαίου, του δημοσίου αλλά και ευρύτερου δημοσίου τομέα, υπαλλήλων μη κυβερνητικών οργανισμών, κ.ο.κ.

Αναμένεται ότι το πρόγραμμα θα παράσχει στους αποφοίτους του προσόντα τα οποία θα βελτιώσουν τις διοικητικές, αλλά και νοητικές τους ικανότητές, κατά τρόπο που θα τους βοηθήσει να βελτιώσουν τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους. Το πρόγραμμα ασχολείται ιδιαίτερα με θέματα σημαντικής πρακτικής και θεωρητικής σημασίας, ενθαρρύνοντας μια διεθνή προσέγγιση εντός του υφιστάμενου διεθνούς και ευρωπαϊκού πλαισίου, με σκοπό την αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων και προκλήσεων με ένα θεωρητικά στέρεο και πρακτικά αποτελεσματικό τρόπο.

Το πρόγραμμα προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα. Η παρούσα πρόσκληση αφορά αποκλειστικά στο πρόγραμμα μαθημάτων ελληνικού δικαίου.

Σχετικά με το Πρόγραμμα

Σχολή Νομική
Διάρκεια 4 έτη (οκτώ εξάμηνα)
Αριθμός θέσεων 80 (ογδόντα)
Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων 23 Σεπτεμβρίου 2020
Γλώσσα Όλες οι πτυχές του προγράμματος (αίτηση συμμετοχής, ατομικές συνεντεύξεις, μελέτη) πραγματοποιούνται στα ελληνικά

Υποβολή Αίτησης

Για ακαδημαϊκές πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών μπορείτε να επικοινωνείτε με την ακαδημαϊκή υπεύθυνη του προγράμματος, Δρ. Βάγια Πολυζωίδου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθεί μόνο ηλεκτρονικά στο www.unic.ac.cy/apply.

Προϋποθέσεις και Διαδικασία Εισδοχής

Η Επιτροπή του προγράμματος σπουδών του Τμήματος, με δεδομένο τον περιορισμένο αριθμό των υποψηφίων που θα γίνουν αποδεκτοί στο πρόγραμμα, θα αποφασίσει αξιοκρατικά, στη βάση των προσόντων των υποψηφίων, ποιοι είναι οι καταλληλότεροι υποψήφιοι για να γίνουν αποδεκτοί στο πρόγραμμα.

Ακαδημαϊκό Προσωπικό Προγράμματος

Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης, Καθηγητής, Κοσμήτορας Νομικής Σχολής (Ιδιωτικό Δίκαιο και Δίκαιο Επιχειρήσεων, Δημόσιο Δίκαιο)

Αντώνης Μανιτάκης, Καθηγητής, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου Τμήματος Νομικής

Νέστωρ Κουράκης, Καθηγητής (Ποινικές Επιστήμες)

Ειρήνη Σταματούδη, Καθηγήτρια (Πνευματική Ιδιοκτησία)

Χριστίνα Ιωάννου, Αν. Καθηγήτρια, Αναπληρώτρια Κοσμήτορας Νομικής Σχολής (Εργατικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκή Ενοποίηση)

Χρήστος Παπαστυλιανός, Αν. Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Νομικής (Δημόσιο Δίκαιο)

Δήμητρα Σορβατζιώτη, Αν. Καθηγήτρια (Ποινικές Επιστήμες)

Κώστας Στρατηλάτης, Αν. Καθηγητής (Δημόσιο Δίκαιο)

Σταυρούλα Σουκαρά, Αν. Καθηγήτρια (Δικαστική Ψυχολογία)

Νίκος Κουμουτζής, Επ. Καθηγητής (Ιδιωτικό Δίκαιο)

Οδυσσέας Χρήστου, Επ. Καθηγητής (Διακυβέρνηση, Δίκαιο Ενέργειας και Περιβάλλοντος)

Μιχάλης Κοντός, Επ. Καθηγητής (Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο)

Άννα Πλεύρη, Επ. Καθηγήτρια (Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών)

Στέργιος Μήτας, Λέκτορας (Μεθοδολογία, Φιλοσοφία και Ιστορία Δικαίου)

Βάγια Πολυζωίδου, Λέκτορας (Ποινικές Επιστήμες)

Φώτιος Νικολάου, Λέκτορας (Ιδιωτικό Δίκαιο)

Κωνσταντίνος Δημαρέλλης, Λέκτορας (Εργατικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο)

Δημήτριος Κουκιάδης, Λέκτορας (Συγκριτικό Δίκαιο)

Κωνσταντίνος Ρόκας, Λέκτορας (Ευρωπαϊκό Δίκαιο)

Γιώργος Τσαούσης, Λέκτορας (Δημόσιο Δίκαιο)

Εύη Ευτυχίου, Λέκτορας (Κοινωνιολογία και Ανθρωπολογία του Δικαίου)

Γρηγόρης Μιχαηλίδης, Λέκτορας (Φορολογικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο)

Αντώνης Στυλιανού, Λέκτορας (Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο)

Μαρία Χατζηαθανασίου, Marie Curie Fellow (Διπλωματική Ιστορία)

Ιωάννης Καστανάς, ΣΕΠ (Δημόσιο Δίκαιο, Εκκλησιαστικό Δίκαιο)

Δημήτριος Κούρτης, ΣΕΠ (Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο)

Έλενα Δρυμιώτου, ΣΕΠ (Δημόσιο Δίκαιο)

Νικόλας Ιωαννίδης, ΣΕΠ (Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο)

Δέσποινα Κυπριανού, ΣΕΠ (Ποινικές Επιστήμες)

Κωνσταντίνος Πλιάτσικας, ΣΕΠ (Αστικό Δίκαιο)

Νικόλας Κυριακίδης, ΣΕΠ (Αστικό Δικονομικό Δίκαιο)

Ιωάννης Γιόκαρης, ΣΕΠ (Εμπορικό Δίκαιο)

Βάσος Γεωργίου, ΣΕΠ (Αθλητικό Δίκαιο)