Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Αιτήσεις Εγγραφών στο Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνει ογδόντα (80) νέες θέσεις για εισδοχή στο Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση (ΜΑ) για το Χειμερινό Εξάμηνο 2020.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημόσια Διοίκηση συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης, Μάνατζμεντ και Πολιτικής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατανόηση θεωρητικών υποδειγμάτων και τη συστηματική εξέταση τους σε συγκριτικό επίπεδο με έμφαση στις περιπτώσεις της Ελλάδας, της Κύπρου και άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες ανάλυσης εφαρμοζόμενων διοικητικών μοντέλων, καθώς μελετούν καλές πρακτικές από επιτυχημένα διοικητικά συστήματα. Αναδεικνύεται η φύση και η λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο οι τομείς και οι υπηρεσίες συσχετίζονται και αλληλοεπηρεάζονται, ενώ εντοπίζονται ζητήματα ιδιαίτερου διοικητικού ενδιαφέροντος με στόχο να παραχθεί εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εφαρμοσμένη γνώση, χρήσιμη για την αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων και προκλήσεων.

Το Πρόγραμμα είναι διαρθρωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εξειδικευθούν σε τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, έχοντας ως υπόβαθρο τη γνώση και την εμπειρία τους στη Δημόσια Διοίκηση.

Το πρόγραμμα προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα.

Σχετικά με το Πρόγραμμα

Σχολή Νομική
Διάρκεια 1.5 έτος ή 3 εξάμηνα
Αριθμός θέσεων 80 (ογδόντα)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 23 Σεπτεμβρίου 2020

Διαδικασία Εισδοχής

Για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης της αίτησής σας, θα χρειαστεί να υποβάλετε τα ακολουθά έγγραφα:

  1. Αίτηση Εισδοχής.
  2. Βιογραφικό Σημείωμα (CV).
  3. Επικυρωμένο Αντίγραφο Πτυχίου.
  4. Επικυρωμένο Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας.
  5. Έκθεση Προσωπικών Στόχων και Ερευνητικών Ενδιαφερόντων (περίπου 2 σελίδες) –
    Μια επιστολή στην οποία θα αναφέρονται οι επιμέρους ικανότητες και δυνατότητες του υποψηφίου, το βιογραφικό του, καθώς επίσης οι προσδοκίες του από το πρόγραμμα και ο τρόπος με τον οποίο θα τον βοηθήσει στην προσωπική ανέλιξη και στην ανάπτυξη της καριέρας του.
  6. Τελική αξιολόγηση: Η Επιτροπή του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος, δεδομένου του περιορισμένου αριθμού των υποψηφίων που θα γίνουν αποδεκτοί στο πρόγραμμα, θα αποφασίσει αξιοκρατικά ποιοι είναι οι καταλληλότεροι υποψήφιοι για να γίνουν αποδεκτοί στο πρόγραμμα. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα: ακαδημαϊκά και άλλα σχετικά προσόντα, επαγγελματική εμπειρία, συστατικές επιστολές, καλή γνώση μιας τουλάχιστον πρόσθετης ξένης γλώσσας, ερευνητικές δυνατότητες του υποψηφίου.

Υποβολή Αίτησης

Για ακαδημαϊκές πληροφορίες που αφορούν το Πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνείτε με τον συντονιστή του προγράμματος, Δρ. Γιώργο Κέντα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά:

  1. Συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική Αίτηση Εισδοχής και επισυνάπτοντας τα πιο πάνω έγγραφα στον σύνδεσμο: https://www.unic.ac.cy/el/public-administration-mpa-3-semesters-distance-learning/
  2. Αποστέλλοντας τα πιο πάνω έγγραφα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συμβούλου εισδοχής σας ή στη γενική ηλεκτρονική διεύθυνση του τμήματος εξ αποστάσεως: [email protected]

Μέθοδος Παράδοσης

Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στα μαθήματά τους μέσω της πλατφόρμας Moodle, μετά την ολοκλήρωση της επίσημης εγγραφής τους στο πρόγραμμα. Το κάθε μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις, εργασίες, συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις μέσω WebEx και μια τελική εξέταση στο τέλος του κάθε εξαμήνου.

Ακαδημαϊκό Προσωπικό Προγράμματος

Ανδρέας Θεοφάνους, Καθηγητής (Πολιτική Οικονομία)

Γιώργος Κέντας, Αν. Καθηγητής (Στρατηγικός Σχεδιασμός, Στρατηγικό Μάνατζμεντ)

Χριστίνα Ιωάννου, Αν. Καθηγήτρια, Αναπληρώτρια Κοσμήτορας Νομικής Σχολής (Ευρωπαϊκή Πολιτική, Κοινωνικά Δικαιώματα)

Χρήστος Παπαστυλιανός, Αν. Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Νομικής (Δημόσιο Δίκαιο)

Οδυσσέας Χρήστου, Επ. Καθηγητής (Διακυβέρνηση)

Μιχάλης Κοντός, Επ. Καθηγητής (Ευρωπαϊκή και Διεθνής Πολιτική)

Επαμεινώνδας Επαμεινώδα, Επ. Καθηγητής (Στρατηγική Ανάλυση)

Γιώργος Χαραλάμπους, Επ. Καθηγητής (Πολιτικά Συστήματα, Πολιτική Οικονομία)

Γιώργος Τσαούσης, Λέκτορας (Δημόσιο Δίκαιο)

Ιωάννης Ρωσσίδης, ΣΕΠ (Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση)

Ανδρέας Κίρλαππος, ΣΕΠ (Τοπική Αυτοδιοίκηση)

Αικατερίνη Παπανικολάου, ΣΕΠ (Διοικητικό Δίκαιο)

Μαρία Στυλιανίδου, ΣΕΠ (Προϋπολογισμός, Διοικητική Οργάνωση)