Πέντε Υποτροφίες ΜΒΑ Πανεπιστημίου Λευκωσίας – ΠΟΛΙΤΗΣ

Οι πέντε υποτροφίες αφορούν το δια ζώσης (on-campus) μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration – MBA) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, με επιλογή στις εξής ειδικότητες, οι οποίες υποστηρίζουν τις ανάγκες της οικονομίας του τόπου:

 • Διοίκηση
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Χρηματοοικονομικά
 • Διαχείριση Ενέργειας και Γεωπολιτικής
 • Μάρκετινγκ
 • Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Διαχείριση Ακινήτων
 • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
 • Διαχείριση Αγροτικών Επιχειρήσεων και Τροφίμων

Μέσω αυτού του ετήσιου θεσμού, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και η εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΗΣ» επιθυμούν να συμβάλλουν ενεργά στο κοινωνικό γίγνεσθαι, προσφέροντας σε αξιόλογους νέους την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν τα απαιτούμενα εφόδια για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στους διάφορους τομείς της διεύθυνσης.

Διαδικασία Αίτησης:

Αιτήσεις να αποστέλλονται στην υπεύθυνη του Γραφείου Προγραμμάτων ΜΒΑ, κα Julie Boyadjian, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2019.

Έπειτα, θα συγκληθεί ειδική επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται από καθηγητές της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και εκπρόσωπο της εφημερίδας «ΠΟΛΙΤΗΣ», και θα επιλέξει τους καλύτερους υποψήφιους για την υποτροφία.

Κριτήρια επιλογής: 

Τα βασικά κριτήρια επιλογής των υποψηφίων θα είναι τα εξής:

 • Πτυχίο (ΒΑ)
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Τρία χρόνια εργασιακής πείρας
 • Δυο συστατικές επιστολές
 • Έκθεση 400 λέξεων με θέμα «Πώς το ΜΒΑ θα με βοηθήσει να πετύχω τους επιχειρησιακούς στόχους του οργανισμού στον οποίο εργάζομαι»
 • Επιτυχία σε προσωπική συνέντευξη

Οι υποψήφιοι θα κριθούν επίσης με βάση τις επικοινωνιακές ικανότητες τους, την κοινωνική τους ευαισθησία, την αίσθηση ηθικής, την προθυμία τους να αναλάβουν νέες προκλήσεις, και την ειλικρίνεια και το βαθμό υπευθυνότητας που θα επιδείξουν στην προσωπική συνέντευξη.