Η Κύπρος είναι η τελευταία χώρα στην Ευρώπη σε δαπάνες σε ότι αφορά τη Δικαιοσύνη.

Είναι επίσης η χώρα η οποία δεν διενεργεί επιστημονικές έρευνες μεταξύ των Δικαστών, Δικηγόρων και άλλων εμπλεκομένων αλλά και των πολιτών για το τι αντίληψη υπάρχει για την απονομή της Δικαιοσύνης γενικότερα.

Τα πιο πάνω ευρήματα ήταν αποτέλεσμα πανευρωπαικής έρευνας, κάποια από τα αποτελέσματα της οποίας, θίξαμε κατά τη διάρκεια του Podcast με τους Δρ. Άννα Πλεύρη και Δρ. Νικόλα Κυριακίδη.

Οι δύο συνάδελφοι είναι δικηγόροι- ακαδημαϊκοί εκ των ιδρυτών της Μονάδας Δικονομικών Μελετών στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τα προβλήματα της Πολιτικής Δικαιοσύνης με ειδική αναφορά στην επένδυση που γίνεται στη δικαιοσύνη στη Κύπρο, στην ηλεκτρονική δικαιοσύνη , στις υποδομές των δικαστηρίων , στους θεσμούς πολιτικής δικονομίας , τους δικαστές, δικηγόρους και γενικά σε ότι αφορά τη λειτουργία του όλου συστήματος απονομής της δικαιοσύνης.

Link στη σελίδα του Procedural Law Unit στο Facebook

Source: H Κυπριακή Πολιτική Δικαιοσύνη πριν και μετά τον Covid-19. Δρ. Άννα Πλεύρη και Δρ. Νικόλας Κυριακίδης. – Legal Matters.Online