Τμήμα Σχεδιασμού και Πολυμέσων

Τμήμα Σχεδιασμού και Πολυμέσων

Το Τμήμα έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει σχεδιαστές και εικαστικούς, να τους εξοπλίσει με γνώση, κριτική ικανότητα και δημιουργική σκέψη, και παράλληλα να διαμορφώσει ελεύθερα σκεπτόμενους και υπεύθυνους πολίτες. Καλλιεργώντας την ενασχόληση με την έρευνα και τον πειραματισμό, οι απόφοιτοί μας βαδίζουν με σιγουριά σε ένα κόσμο που διαρκώς εξελίσσεται. Τα προγράμματα παρέχουν ευρεία και καινοτόμο μόρφωση, που βασίζεται στην πρακτική, τεχνολογική και θεωρητική μάθηση. Τα μαθήματα προσφέρουν θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση στην καλλιτεχνική πρακτική, τον σχεδιασμό και την παραγωγή έντυπων και ψηφιακών προϊόντων στους τομείς των Καλών Τεχνών, της Γραφιστικής και των Πολυμέσων. Μέσα από τη διεπιστημονική προσέγγιση του Τμήματος, προάγεται η κριτική, θεωρητική και δημιουργική διερεύνηση γνωστικών πεδίων, όπως η τυπογραφική σχεδίαση, η συμβατική και ηλεκτρονική έκδοση, η γραφική επικοινωνία, η σχεδίαση συστημάτων αλληλεπίδρασης και διεπαφής, η εικονική πραγματικότητα, η ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών, η δημιουργία κινουμένων σχεδίων και οπτικών εφέ, η φωτογραφία και η ζωγραφική, η γλυπτική και η χαρακτική. Τα προγράμματα επικεντρώνονται στους φοιτητές οι οποίοι ενθαρρύνονται από τους διδάσκοντες να αξιοποιήσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους και να καλλιεργήσουν το ταλέντο τους.

Προγράμματα Σπουδών