Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών

Το Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών προσφέρει ανταγωνιστικά προγράμματα σε ένα ευρύ φάσμα περιζήτητων κλάδων, όπου εντάσσονται τα γνωστικά αντικείμενα της Ψυχολογίας, της Κοινωνικής Εργασίας και της Εγκληματολογίας. Το Τμήμα υπήρξε ανέκαθεν πρωτοπόρο στο πεδίο ειδίκευσής του στην Κύπρο, και έχει προσφέρει το πρώτο μεταπτυχιακό στην Κλινική Ψυχολογία, έχει θεσπίσει την πρώτη πανεπιστημιακή κλινική για κατάρτιση στην εκπαίδευση ψυχικής υγείας (ΚΕΣΥ), καθώς και το πρώτο μεταπτυχιακό στην Εγκληματολογία. Προσφέρουμε καινοτόμο εκπαίδευση για τους μελλοντικούς επαγγελματίες του τομέα της Ψυχικής Υγείας, διασφαλίζοντας ότι θα ασκήσουν βαρύνουσα και θετική επιρροή στις ζωές των ανθρώπων, ενδυναμώνοντας άτομα, οικογένειες, ομάδες, καθώς και την ευρύτερη κοινότητα. Οι διδάσκοντες ασχολούνται δυναμικά με τη βιομηχανία, την πρακτική, την έρευνα και τη χάραξη πολιτικής, συμμετέχοντας σε οργανισμούς κλειδιά όπως η ΕΕ και ο ΟΗΕ. Μέσα από μια σύγχρονη προσέγγιση διδασκαλίας επίκαιρων ψυχοκοινωνικών ζητημάτων και ένα ισχυρό πρόγραμμα σπουδών προσανατολισμένο στην έρευνα, θα αποκτήσετε κριτική γνώση, δεξιότητες και εννοιολογική αντίληψη, που θα σας αναδείξουν ως φορείς αλλαγής στους συγκεκριμένους τομείς.

Προγράμματα Σπουδών