Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (ΜSc) στην Αθλητική Διατροφή/Διαιτολογία και Διατροφική Παρέμβαση

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνει τη διαθεσιμότητα (10) νέων θέσεων για εισδοχή στο  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (ΜSc) στην Αθλητική Διατροφή/Διαιτολογία και Διατροφική Παρέμβαση για το Χειμερινό Τετράμηνο της Ακαδημαϊκής χρονιάς 2020 – 2021. Είναι ένα δεκαοκτάμηνο πρόγραμμα πλήρης φοίτησης, το οποίο απαρτίζεται από θεωρία και πρακτική άσκηση.

Σκοπός του προγράμματος σπουδών:

 1. Να μεταδώσει γνώσεις και να αναπτύξει τις ικανότητες των φοιτητών μέσω της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα της Αθλητικής Διατροφής και Διατροφής Παρέμβασης
 2. Να εκπαιδεύσει τους φοιτητές να γίνουν επαγγελματίες του τομέα της υγείας για την παροχή υπηρεσιών σε διάφορους τομείς της αθλητικής διατροφής και διατροφικής παρέμβασης και συναφείς τομείς, όπως αθλητικά κέντρα, ακαδημαϊκά ινστιτούτα, ερευνητικά κέντρα, τη βιομηχανία (πχ συμπληρώματα διατροφής), την εκπαίδευση, και κοινωνικές/κοινοτικές υπηρεσίες
 3. Να αναπτύξει τις ικανότητες που επιτρέπουν στους φοιτητές να συνεχίσουν τις σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της έρευνας στην Αθλητική Διαιτολογία/Διατροφή και Διατροφική Παρέμβαση
 4. Απώτερος στόχος είναι να παρασχεθούν στους ενδιαφερόμενους τα εφόδια για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας και διατριβής στην Αθλητική Διαιτολογία και Διατροφή, έτσι ώστε να ενισχυθεί και ο προσανατολισμός των μελών του Τμήματος στην ανάγκη δημοσιεύσεων σε ξενόγλωσσα περιοδικά και επιθεωρήσεις

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει αναγνωριστεί ως ηγέτης στα προγράμματα του τομέα του Αθλητισμού της Άσκησης και Επιστήμης καθώς και της διατροφής και διαιτολογίας.

Πολλά από τα τρέχοντα δεδομένα για την επιστήμη του αθλητισμού και της άσκησης και της έρευνας για την διατροφή διαποτίζονται στα διδασκόμενα μαθήματα του προγράμματος αυτού και παρέχουν την ευκαιρία για όσους εργάζονται ή σκοπεύουν να εργαστούν στον τομέα του αθλητισμού και της επιστήμης της διατροφής και άλλους συναφείς κλάδους (φυσιολογία, βιομηχανική και την ψυχολογία) για την αναβάθμιση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τους  δεξιοτήτων, την εμπειρία και τη γνώση.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές αναμένεται να:

 • Επιδεικνύουν ικανότητα να εντοπίζουν, να ερμηνεύουν, να αξιολογούν και να χρησιμοποιούν επαγγελματική βιβλιογραφία για να κάνουν ηθικές αποφάσεις τεκμηριωμένης πρακτικής
 • Χρησιμοποιούν τις τρέχουσες τεχνολογίες της πληροφορίας για να εντοπίσουν και να εφαρμόσουν τις κατευθυντήριες γραμμές και πρωτόκολλα βάσει αποδεικτικών στοιχείων
 • Επιδεικνύουν αποτελεσματική και επαγγελματική προφορική και γραπτή επικοινωνία και τεκμηρίωση και τη χρήση των υφιστάμενων τεχνολογικών πληροφοριών κατά την επικοινωνία με άτομα, ομάδες και το κοινό
 • Επιδεικνύουν αυτοπεποίθηση, δεξιότητες για υπεράσπιση και διαπραγμάτευση κατάλληλες για την κάθε διαφορετική κατάσταση
 • Επιδεικνύουν και να εφαρμόζουν τεχνικές συμβουλευτικής για τη διευκόλυνση της αλλαγής της συμπεριφοράς
 • Επιδεικνύουν, να κατανοήσουν και να εφαρμόζουν θεσπισμένες κατευθυντήριες γραμμές για ένα σενάριο επαγγελματικής πρακτικής
 • Προσδιορίζουν και να περιγράφουν των ρόλων των άλλων επαγγελματιών με τους οποίους ο Αθλητικός Διατροφολόγος/Διαιτολόγος συνεργάζεται με την παράδοση των υπηρεσιών Αθλητικής Διατροφής
 • Χρησιμοποιούν τη διαδικασία διατροφικής φροντίδας για τη λήψη αποφάσεων, για να διαπιστώσουν διατροφικά προβλήματα και να προσδιορίσουν και να αξιολογήσουν  την διατροφική παρέμβαση, συμπεριλαμβανομένης της αθλητικής διατροφής με γνώμονα την άσκηση, την πρόληψη των ασθενειών και την προαγωγή της υγείας
 • Εφαρμόζουν τις γνώσεις για το ρόλου του περιβάλλοντος των τροφίμων και των επιλογών του τρόπου ζωής για την ανάπτυξη παρεμβάσεων για να επηρεάσουν την αλλαγή και την ενίσχυση της ευεξίας σε διάφορα άτομα και ομάδες
 • Αναπτύσσουν μια εκπαιδευτική συνεδρία ή πρόγραμμα/εκπαιδευτική στρατηγική για έναν συγκεκριμένο πληθυσμό
 • Εφαρμόζουν θεωρίες διαχείρισης και επιχειρηματικότητας και αρχές για την ανάπτυξη, την εμπορία και την παράδοση των προγραμμάτων ή των υπηρεσιών
 • Καθορίζουν το κόστος των υπηρεσιών ή εργασιών των κλινικών διαιτολόγων και προετοιμάσουν έναν προϋπολογισμό και να ερμηνεύουν τα οικονομικά δεδομένα
 • Εφαρμόζουν τις αρχές της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων σε διαφορετικές καταστάσεις
 • Εφαρμόζουν τις αρχές ασφάλειας που σχετίζονται με τα τρόφιμα, το προσωπικό και τους καταναλωτές
 • Αναπτύσσουν μέτρα αποτελέσματος, να χρησιμοποιήσουν αρχές πληροφορικής και τεχνολογίας για τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων για την εκτίμηση και αξιολόγηση των δεδομένων για χρήση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
 • Εξηγούν την επίδραση της θέσης της δημόσιας πολιτικής για την πρακτική άσκηση του επαγγέλματός της Αθλητικής Διατροφής/Διαιτολογίας
 • Εξηγούν τον αντίκτυπο της πολιτικής της υγειονομικής περίθαλψης και της διοίκησης, των διαφορετικών συστημάτων παροχής υγειονομικής περίθαλψης και θεμάτων ανταμοιβής, πολιτικών και κανονισμών στις υπηρεσίες Αθλητικής Διατροφής/ Διαιτολογίας
Σχολή Επιστημών και Μηχανικής
Διάρκεια 18 μήνες (3 εξάμηνα)
Αριθμός Θέσεων 10
Κριτήρια Επιλογής Προεπιλογή με βάση την αξιολόγηση των ικανοτήτων του υποψήφιου
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων 25 Σεπτεμβρίου

Προϋποθέσειςκαι Διαδιακασίες Εισδοχής:

 1. Αίτηση Συμμετοχής:Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για την εισδοχή και ένταξή τους στο πρόγραμμα
 2. Ακαδημαϊκά Προσόντα: Προπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Διαιτολογία, Διατροφή ή συναφείς τομείς στις επιστήμες της υγείας και της διατροφής
 3. Δύο Συστατικές Επιστολές από πρόσωπο που γνωρίζει τον υποψήφιο
 4. Προσωπική Δήλωση: Μια επιστολή στην οποία θα αναφέρονται οι επιμέρους ικανότητες και δυνατότητες του υποψηφίου, το βιογραφικό του, καθώς επίσης οι προσδοκίες του από το πρόγραμμα και ο τρόπος με τον οποίο θα τον βοηθήσει στην προσωπική ανέλιξη και στην ανάπτυξη της καριέρας του

Τρόποι Υποβολής Αίτησης:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη κα. Μέλανη Στρατή στη διεύθυνση [email protected]  ή με τη κα. Νάταλη Demirdjian στη διεύθυνση [email protected]

Για εισδοχή στο πρόγραμμα σπουδών πρέπει να συμπληρωθεί μία αίτηση οποία μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά στο www.unic.ac.cy/apply.

Συντονίστριες του Προγράμματος

Δρ Ελένη Ανδρέου, RDN,LD, DProf, FHEA, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τηλ. 22841740 και email: [email protected]

Δρ Δόνα Χειλέτη, PhD, MSc, BSc (Hons), RD, Λέκτορας, Τηλ. 22841761 και email: [email protected]

Δηλώστε Ενδιαφέρον για Πρόγραμμα Σπουδών

Συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα για να δηλώσετε ενδιαφέρον για συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, και για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες πριν την εκδήλωση. Με αυτό τον τρόπο θα απαντηθούν πολλές από τις ερωτήσεις σας πριν να σας γνωρίσουμε και από κοντά.

Πληροφορίες