Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (ΜSc) στην Κλινική Διαιτολογία.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνει τη διαθεσιμότητα (20) νέων θέσεων για εισδοχή στο  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (ΜSc) στην Κλινική Διαιτολογία για το Χειμερινό Τετράμηνο της Ακαδημαϊκής χρονιάς 2020 – 2021. Είναι ένα διετές πρόγραμμα πλήρης φοίτησης, το οποίο απαρτίζεται από θεωρία και πρακτική άσκηση.

Το πρόγραμμα προσφέρει όλα τα αναγκαία  εφόδια που χρειάζεται ένας επαγγελματίας υγείας στο τομέα της Διαιτολογίας/Κλινικής Διαιτολογίας  και έχει  ως κύριο σκοπό να προετοιμάσει τους μελλοντικούς Κλινικούς Διαιτολόγους να παρέχουν τις υπηρεσίες τους για ένα μεγάλο φάσμα ασθενειών και καταστάσεων υγείας. Έχει ως όραμα την αλληλοσυμπλήρωση της θεωρίας με την πρακτική άσκηση ενώ έχει αναπτυχθεί με σκοπό να εφοδιάσει τους πτυχιούχους με υψηλής ποιότητας θεωρητικές και πρακτικές δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του επαγγέλματος.

Η πρακτική εξάσκηση Διαιτολογίας είναι βασισμένη σε μια σειρά ακαδημαϊκών και πρακτικών αρχών που προϋποτίθενται για να εξασφαλίσουν ότι οι απόφοιτοι κλινικοί διαιτολόγοι έχουν το επίπεδο ικανότητας που απαιτείται για να παρέχουν άριστες διαιτολογικές και διατροφικές συμβουλές και φροντίδα.

Η συστηματική, μεταπτυχιακού επιπέδου κατάρτιση στα γνωστικά αντικείμενα μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο εφόδιο για άτομα που στοχεύουν να εργαστούν σε πλήθος τομέων, οργανισμών και επαγγελμάτων της κλινικής διαιτολογίας. Ενδεικτικά, τα εφόδια που θα αποκομίζουν οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα είναι χρήσιμα:

Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 1. Να μεταδώσει γνώσεις και να αναπτύξει τις ικανότητες των φοιτητών μέσω της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα της Κλινικής Διατροφής & Διαιτολογίας και Κλινικής Διατροφικής Διαχείρισης
 2. Να αναπτύξουν τους φοιτητές να γίνουν επαγγελματίες του τομέα της υγείας για την παροχή υπηρεσιών σε διάφορους τομείς της κλινικής διατροφής και ιατρική διαχείριση της διατροφής και συναφείς τομείς όπως νοσοκομεία, ακαδημαϊκοί, έρευνας, βιομηχανίας, κλινικών τμημάτων διατροφής, εκπαίδευσης, κοινωνικών υπηρεσιών
 3. Να αναπτύξουν οι φοιτητές συστηματική καλλιέργεια της διεπιστημονικότητας, με ενδυναμώσει του ρόλου του κλινικού διαιτολόγου στην ομάδα επαγγελματιών υγείας. Το Πρόγραμμα φιλοδοξεί να αποτελέσει, μεταξύ άλλων, «εργαστήρι» και πεδίο ανάπτυξης μίας συγκροτημένης διεπιστημονικής νοοτροπίας, μέσα από τον εντοπισμό του των προβλημάτων του χώρου, αλλά και μέσα από την προσεκτική οριοθέτηση των διαφορετικών γνωστικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων της προσέγγισης της διατροφικής και διαιτολογικής πρακτικής (Process of Nutrition and Dietetic Practice).
 4. Απώτερος στόχος είναι να παρασχεθούν στους ενδιαφερόμενους τα εφόδια για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας και διατριβής στην Κλινική Διατροφή και Διαιτολογία, έτσι ώστε να ενισχυθεί και ο προσανατολισμός των μελών του Τμήματος στην ανάγκη δημοσιεύσεων σε ξενόγλωσσα περιοδικά και επιθεωρήσεις.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές αναμένεται:

 • Να εντοπίζουν, να ερμηνεύουν, να αξιολογούν και να χρησιμοποιούν επαγγελματική βιβλιογραφία για να κάνουν ηθικές αποφάσεις τεκμηριωμένης πρακτικής
 • Να χρησιμοποιούν τις τρέχουσες τεχνολογίες της πληροφορίας για να εντοπίσουν και να εφαρμόσουν τις κατευθυντήριες γραμμές και πρωτόκολλα βάσει αποδεικτικών στοιχείων
 • Να επιδείξουν αποτελεσματική και επαγγελματική προφορική και γραπτή επικοινωνία και τεκμηρίωση και τη χρήση των υφιστάμενων τεχνολογικών πληροφοριών κατά την επικοινωνία με άτομα, ομάδες και το κοινό
 • Να επιδείξουν αυτοπεποίθηση, υπεράσπιση και διαπραγμάτευση δεξιοτήτων κατάλληλων για την κατάσταση
 • Να επιδείξουν τεχνικές συμβουλευτικής για τη διευκόλυνση της αλλαγής της συμπεριφοράς
 • Να εντοπίζουν, να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν θεσπισμένες κατευθυντήριες γραμμές για ένα σενάριο επαγγελματικής πρακτικής
 • Να προσδιορίζουν και να περιγραφούν τους ρόλους των άλλων με τους οποίους οι Κλινικοί Διαιτολόγοι συνεργάζονται με την παροχή υπηρεσιών τροφίμων και διατροφής
 • Να χρησιμοποιούν τη διαδικασία διατροφικής φροντίδας για τη λήψη αποφάσεων, για να διαπιστώσουν προβλήματα που σχετίζονται με τη διατροφή και να προσδιορίσουν και να αξιολογήσουν διατροφικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών διατροφικών θεραπειών, την πρόληψη των ασθενειών και την προαγωγή της υγείας
 • Να εφαρμόζουν τις γνώσεις του ρόλου του περιβάλλοντος, τροφίμων και των επιλογών του τρόπου ζωής για την ανάπτυξη παρεμβάσεων για να επηρεάσουν την αλλαγή και την ενίσχυση της ευεξίας σε διάφορα άτομα και ομάδες
 • Να αναπτύσσουν μια εκπαιδευτική συνεδρία ή πρόγραμμα / εκπαιδευτική στρατηγική για έναν συγκεκριμένο πληθυσμό
 • Να εφαρμόζουν θεωρίες διαχείρισης και επιχειρηματικότητας και αρχές για την ανάπτυξη, την εμπορία και την παράδοση των προγραμμάτων ή των υπηρεσιών
 • Να καθορίζουν το κόστος των υπηρεσιών ή εργασιών των κλινικών διαιτολόγων και προετοιμάσουν έναν προϋπολογισμό και να ερμηνεύουν τα οικονομικά δεδομένα
 • Να εφαρμόζουν τις αρχές της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων σε διαφορετικές καταστάσεις
 • Να εφαρμόζουν τις αρχές ασφάλειας που σχετίζονται με τα τρόφιμα, το προσωπικό και τους καταναλωτές
 • Να αναπτύσσουν μέτρα αποτελέσματος, να χρησιμοποιήσουν αρχές πληροφορικής και τεχνολογίας για τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων για την εκτίμηση και αξιολόγηση των δεδομένων για χρήση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
 • Να εξηγούν την επίδραση της θέσης της δημόσιας πολιτικής για την πρακτική άσκηση του επαγγέλματός
 • Να εξηγούν τον αντίκτυπο της πολιτικής της υγειονομικής περίθαλψης και της διοίκησης, διαφορετικά συστήματα παροχής υγειονομικής περίθαλψης και τρέχοντα θέματα αποπληρωμής, πολιτικές και κανονισμούς σχετικά με τις υπηρεσίες τροφίμων και διατροφής
Σχολή Επιστημών και Μηχανικής
Διάρκεια 2 έτη (4 εξάμηνα)
Αριθμός Θέσεων 20
Κριτήρια Επιλογής Προεπιλογή με βάση την αξιολόγηση των ικανοτήτων του υποψήφιου
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων 25 Σεπτεμβρίου 2020

Προϋποθέσεις και Διαδιακασίες Εισδοχής:

 1. Αίτηση Συμμετοχής: Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για την εισδοχή και ένταξή τους στο πρόγραμμα.
 2. Ακαδημαϊκά Προσόντα: Προπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Διαιτολογία, Διατροφή ή συναφείς τομείς στις επιστήμες της υγείας και της διατροφής.
 3. Δύο Συστατικές Επιστολές από πρόσωπο που γνωρίζει τον υποψήφιο.
 4. Προσωπική Δήλωση: Μια επιστολή στην οποία θα αναφέρονται οι επιμέρους ικανότητες και δυνατότητες  του υποψηφίου, το βιογραφικό του, καθώς επίσης οι προσδοκίες του από το πρόγραμμα και ο τρόπος με τον οποίο θα τον βοηθήσει στην προσωπική ανέλιξη και στην ανάπτυξη της καριέρας του.

Τρόποι Υποβολής Αίτηση:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη κα Μέλανη Στρατή στη διεύθυνση [email protected]  ή με τη κα Natalie Demirdjian στη διεύθυνση [email protected]

Για εισδοχή στο πρόγραμμα σπουδών πρέπει να συμπληρωθεί μία αίτηση οποία μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά στο www.unic.ac.cy/apply.

Συντονίστρια του Προγράμματος

Δρ Ελένη Ανδρέου, RDN,LD, DProf, FHEA, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τηλ. 22841740 και email: [email protected]

Δηλώστε Ενδιαφέρον για Πρόγραμμα Σπουδών

Συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα για να δηλώσετε ενδιαφέρον για συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, και για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες πριν την εκδήλωση. Με αυτό τον τρόπο θα απαντηθούν πολλές από τις ερωτήσεις σας πριν να σας γνωρίσουμε και από κοντά.

Πληροφορίες