Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΒSc) στην Επιστήμη του Αθλητισμού

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνει τη διαθεσιμότητα νέων θέσεων για εισδοχή στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα (ΒSc) στην Επιστήμη του Αθλητισμού, για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2022-2023. Πρόκειται για τετραετές πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, το οποίο απαρτίζεται από θεωρία και πρακτική άσκηση.

Οι κύριοι σκοποί του προγράμματος είναι:

 1. Να μεταδώσει τη γνώση και να αναπτύξει τις ικανότητες των φοιτητών/φοιτητριών μέσω σύγχρονης και υψηλού επιπέδου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον χώρο της Επιστήμης του Αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένης και της Φυσικής Αγωγής.
 2. Να παρέχει σε βάθος τη γνώση στους φοιτητές/στις φοιτήτριες και να συμβάλει στην κατανόηση των επιστημονικών αρχών που αφορούν την επιστήμη της άσκησης, την αθλητική παιδαγωγική, τη φυσική δραστηριότητα και υγεία, την αναψυχή μέσω του αθλητισμού, και την αθλητική επίδοση.
 3. Να μορφώσει κατάλληλα τους φοιτητές και τις φοιτήτριες ώστε να εξελιχθούν σε δημιουργικούς δασκάλους, οι οποίοι να παρέχουν υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές εμπειρίες μάθησης σε παιδιά δημοτικού και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε εξαιρετικούς αθλητικούς προπονητές για παιδιά, έφηβους και ενήλικες.
 4. Να καθοδηγήσει εξειδικευμένα τους φοιτητές και τις φοιτήτριες ώστε να αναπτύξουν τις σχετικές ικανότητες για μελλοντικές μεταπτυχιακές σπουδές στην επιστήμη της άσκησης και της φυσικής αγωγής.
 5. Να αναπτύξει την ικανότητα για μακροχρόνιες μαθησιακές δεξιότητες στην αθλητική επιστήμη και στη φυσική αγωγή, ώστε να καλλιεργηθεί η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες, σε όλες τις ηλικίες.
 6. Να αναπτύξει το αίσθημα της ηγεσίας στον χώρο της επιστήμης της άσκησης και της φυσικής αγωγής, καθώς και την αναλυτική και κριτική σκέψη.
 7. Να προωθήσει την έρευνα στην επιστήμη του αθλητισμού και στη φυσική αγωγή.

Μέσω των μαθημάτων της Φυσικής Αγωγής (ΦΑ), τα οποία εκτός από τη γνώση που προσφέρουν είναι και απαραίτητα για διορισμό σε σχολεία και για εργασία με παιδιά/μαθητές, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, όταν θα αποφοιτήσουν, θα είναι σε θέση:

 1. Να σχεδιάζουν, να διδάσκουν και να αξιολογούν μαθήματα και προγράμματα στους διάφορους τομείς της ΦΑ.
 2. Να χρησιμοποιούν ένα μεγάλο εύρος μαθησιακών μεθόδων και διδασκαλίας που να απευθύνονται σε μαθητές όλων των επιπέδων και να καταστούν ικανοί:
  1. Να κατανοούν τις αθλητικές γνώσεις, τις έννοιες και τις δεξιότητες που σχετίζονται με τη ΦΑ.
  2. Να εφαρμόζουν σύγχρονες αρχές διδασκαλίας για να εξελίσσουν και να ενημερώνουν συνεχώς τον σχεδιασμό των μαθημάτων που θα προσφέρουν.
  3. Να αναπτύσσουν συνεχώς την επαγγελματική τους ικανότητα μέσα από τη συνεχή κριτική ανάλυση της πρακτικής τους.

Το Πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές και στις φοιτήτριες να επιλέξουν, εάν επιθυμούν, και κάποιο τομέα κατεύθυνσης ώστε να αποκτήσουν κάποια εξειδικευμένη γνώση, όπως περιγράφεται πιο κάτω:

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που θα επιλέξουν τη θεματική ενότητα Αθλητική Προπονητική θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τους ρόλους και τις ευθύνες του προπονητή, του γυμναστή και γενικότερα τον ρόλο όλων των μελών της προπονητικής ομάδας.
 • Συνεισφέρουν στην ανάπτυξη αθλητών/αθλητριών και να είναι σε θέση να βελτιώνουν συνεχώς την συνολική απόδοση αυτών.
 • Διατηρούν αποτελεσματικά το επίπεδο των αθλητών με την παροχή νέων προπονητικών μεθόδων και αρχών και τη δημιουργία δράσεων για ατομικά και ομαδικά αθλήματα.
 • Εξασφαλίζουν για τους αθλητές ένα ασφαλές προπονητικό περιβάλλον και να μπορούν να αντιμετωπίζουν τους τραυματισμούς με αποτελεσματικότητα.
 • Συνεργάζονται με εργοφυσιολόγους, με φυσιοθεραπευτές/ιατρούς αλλά και με άλλες ειδικότητες που σχετίζονται με τον χώρο της φυσικής αγωγής ώστε να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να παρακολουθούν/καταγράφουν την ανάπτυξη της φυσικής κατάστασης των αθλητών/αθλητριών.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που θα επιλέξουν τη θεματική ενότητα Ανάπτυξη Φυσικής Κατάστασης σε Γυμναστήρια και Κέντρα Άσκησης θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν εις βάθος τους ρόλους και τις ευθύνες ενός γυμναστή φυσικής κατάστασης σε ένα γυμναστήριο ή/και σε ένα κέντρο αθλητισμού και υγείας.
 • Σχεδιάζουν, να εκτελούν και να παρακολουθούν προγράμματα ανάπτυξης φυσικών ικανοτήτων και φυσικής κατάστασης, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.
 • Αναπτύσσουν τις παραμέτρους δύναμης και αερόβιας κατάστασης ατόμων ή/και ομάδων όλων των επιπέδων με βάση τις ανάγκες τους (π.χ. για σκοπούς ψυχαγωγίας, υγείας και άσκησης).
 • Διευθύνουν και να υποστηρίζουν τη λειτουργία κέντρων φυσικής κατάστασης ή/και γυμναστηρίων.
 • Βελτιώνουν αποτελεσματικά τη συνολική φυσική κατάσταση και υγεία ενός ατόμου μέσω της άσκησης με την παροχή προπονητικών μεθόδων και αρχών που θα υποστηρίζουν τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και την κατάσταση υγείας ατόμων ή/και ομάδων.
 • Γίνουν αποτελεσματικοί προσωπικοί γυμναστές που να μπορούν να εμπνεύσουν.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που θα επιλέξουν τη θεματική ενότητα Άσκηση, Φυσική Κατάσταση και Υγεία θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζουν και να εκτιμούν τη σημαντικότητα και τα γενικά οφέλη της υγείας από τη φυσική δραστηριότητα και άσκηση, ώστε να διατηρείται ή να βελτιώνεται η φυσιολογική, κοινωνική και ψυχολογική υγεία ατόμων διαφορετικών ηλικιακών ομάδων.
 • Αναγνωρίζουν το σημαντικό ρόλο της φυσικής δραστηριότητας και άσκησης στην πρόληψη και θεραπεία χρόνιων παθήσεων.
 • Σχεδιάζουν προπονητικά προγράμματα άσκησης με βάση τις ανάγκες και τους στόχους ενός ατόμου, με στόχο τη βελτίωση των παραμέτρων υγείας του.
 • Σχεδιάζουν προπονητικά προγράμματα άσκησης για την ανάπτυξη παραμέτρων που σχετίζονται με την αθλητική απόδοση όπως τη σωματική σύσταση, την καρδιοαναπνευστική αντοχή, τη μυϊκή δύναμη και ευλυγισία, με βάση πάντα τις ατομικές ανάγκες και τους στόχους.
 • Σχεδιάζουν εξειδικευμένα και κατάλληλα προπονητικά προγράμματα άσκησης και φυσικής δραστηριότητας για τις πιο κοινές χρόνιες παθήσεις.
 • Αναγνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο η φυσική δραστηριότητα και άσκηση μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής σε υγιή άτομα, καθώς και σε άτομα με ασθένειες.
 • Αξιολογούν τη λειτουργική ικανότητα τόσο του υγιούς όσο και ασθενούς πληθυσμού.

Όσον αφορά τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Επιστήμη του Αθλητισμού και τη Φυσική Αγωγή: Μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Λευκωσίας μπορούν να έχουν απευθείας πρόσβαση σε περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές (MSc, MA, MRes, MPhil) στην επιστήμη του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής γενικότερα ή πιο συγκεκριμένα στη φυσιολογία του αθλητισμού, στην αθλητική διατροφή, στη φυσική κατάσταση και υγεία, στην κλινική εργοφυσιολογία, στη δύναμη και αερόβια κατάσταση, στην προπονητική, στην ψυχολογία του αθλητισμού, καθώς και στην αθλητική εκπαίδευση.

Δηλώστε Ενδιαφέρον για Πρόγραμμα Σπουδών

Συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα για να δηλώσετε ενδιαφέρον για συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, και για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες πριν την εκδήλωση. Με αυτό τον τρόπο θα απαντηθούν πολλές από τις ερωτήσεις σας πριν να σας γνωρίσουμε και από κοντά.

Πληροφορίες