Αναδείχθηκε η τεράστια συμβολή της Κυπριακής Φαρμακοβιομηχανίας στην Οικονομία και στην Κοινωνία

Σε επίκαιρη ημερίδα που συνδιοργανώθηκε από το Πρόγραμμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Παρασκευαστών Γενερικών Φαρμάκων (ΠΑ.ΣΥ.ΠΑ.ΓΕ.Φ.) με τη συμμετοχή των 3 κορυφαίων τοπικών φαρμακοβιομηχανιών που παράγουν γενερικά (γενόσημα) φάρμακα και του Υπουργού Υγείας

Οι τρείς κορυφαίες φαρμακοβιομηχανίες της Κύπρου, για πρώτη φορά μαζί, παρουσίασαν στο Αμφιθέατρο UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, την τεράστια και αδιαμφισβήτητη συνεισφορά τους στην Οικονομία και την Κοινωνία του τόπου, ενώ παράλληλα εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για την μη ύπαρξη συγκεκριμένης πολιτικής από το Κράτος για στήριξη του μοναδικού βιομηχανικού-παραγωγικού τομέα που έχει απομείνει στην Κύπρο.

Με πρωτοβουλία του Προγράμματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Παρασκευαστών Γενερικών Φαρμάκων (ΠΑ.ΣΥ.ΠΑ.ΓΕ.Φ), αναδείχθηκε η τεράστια συμβολή της Κυπριακής Φαρμακοβιομηχανίας, που όπως υπέδειξε ο Επίκουρος Καθηγητής του Προγράμματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου, Δρ. Χρίστος Πέτρου, αποτελεί ζωτικό παράγοντα για την Οικονομία της Κύπρου. «Τα φάρμακα αποτελούν το πρώτο εξαγωγικό βιομηχανικό προϊόν του τόπου μας, με παράλληλη μεγάλη εισροή συναλλάγματος, που υπερβαίνει το συνολικό κόστος των εισαγόμενων φαρμάκων, ενώ η Κυπριακή Φαρμακοβιομηχανία απασχολεί περισσότερους από 2.000 εργαζόμενους», τόνισε.

Ο Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΥ.ΠΑ.ΓΕ.Φ., κ. Ανδρέας Βασιλείου, αφού παρουσίασε την έντονη οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα της Κυπριακής Φαρμακοβιομηχανία