Τριμηνιαία Επιθεώρηση Δραστηριοτήτων της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Pacta Sunt Servanda (Ιανουάριος – Μάρτιος 2021)

Όταν πριν από έναν περίπου χρόνο εγκαινιάσαμε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας την περιοδική έκδοση Newsletter υπό τον τίτλο Pacta Sunt Servanda, αναφερθήκαμε στις υποχρεώσεις που συλλογικά αναλάβαμε προς τους φοιτητές μας, του διδάσκοντες, την ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και την ίδια την κοινωνία. Σήμερα, που το εν λόγω Newsletter αριθμεί πάνω από τριάντα εκδόσεις, δραττόμεθα της ευκαιρίας προκειμένου να πραγματοποιήσουμε μια σύντομη ανασκόπηση.

Ο χρόνος που μεσολάβησε υπήρξε γεμάτος δυσκολίες, ανασφάλειες και προκλήσεις. Μολαταύτα, η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ως ζωντανή κοινότητα γνώσης, απέδειξε ότι διαθέτει και την ευελιξία και την ανθεκτικότητα, αλλά και την ικανότητα να αντεπεξέλθει στις πολυεπίπεδες προκλήσεις που έθεσε η παρελθούσα (και εξακολουθεί να θέτει η τρέχουσα) χρονιά και να αναπτύξει πυκνή ακαδημαϊκή και ερευνητική δραστηριότητα.

Στις επιμέρους ενότητες του Newsletter θα έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε σχετικά με τις δραστηριότητες της Νομικής Σχολής, τα επιτεύγματα των μελών του Διδακτικού και Ερευνητικού μας Προσωπικού, αλλά και των συνδεδεμένων με τη Νομική Σχολή φορέων και οργανισμών, κατά τους μήνες Ιανουάριο – Μάρτιο 2021. Όπως μαρτυρεί και η έκδοση αυτή, δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε την πορεία μας προσανατολισμένοι στην παραγωγή υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκού και ερευνητικού έργου, με πρόσημο ανθρωποκεντρικό όσο και κοινωνιοκεντρικό.

Δείτε το Newsletter εδώ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΩΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ