Συνεργασία Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Σε συνέχεια της Συμφωνίας Συνεργασίας, του περασμένου Σεπτεμβρίου, το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανανέωσαν τη δεκαετή συνεργασία που ήταν σε εφαρμογή μέχρι τώρα, για την κλινική εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο Κλινικό Τμήμα του ΙΝΓΚ.

Η Συμφωνία υπογράφηκε στις 12 Ιανουαρίου 2023, από τον Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή και Ιατρικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου, Καθηγητή Λεωνίδα Φυλακτού και από τον Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγητή Άδωνι Ιωαννίδη.

Η συνέχιση της συνεργασίας και η επίσημη επισφράγισή της είναι αμοιβαία επιθυμία των δυο μερών και εδραιώνει τις μεταξύ τους συνέργειες δημιουργώντας παράλληλα ευκαιρίες για επέκταση της συνεργασίας και σε άλλους τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

«Η εμπιστοσύνη που μας δείχνει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας μας κάνει ιδιαίτερα περήφανους, αφού αναγνωρίζεται έμπρακτα το έργο και η συμβολή του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου, το οποίο συμβάλει στην εκπαίδευση των φοιτητών προσφέροντάς τους μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση, δίδοντάς τους παράλληλα τα μέσα για να ολοκληρώσουν στο έπακρο τις σπουδές τους και να προετοιμαστούν κατάλληλα για την ομαλή ένταξή τους στο ιατρικό επάγγελμα» ανέφερε ο Καθηγητής Λεωνίδας Φυλακτού. Σημείωσε δε ότι «οι δύο οργανισμοί θα μπορούν να επωφεληθούν ακόμη περισσότερο, στον ακαδημαϊκό και ερευνητικό τομέα με την επέκταση της συνεργασίας τους και σε άλλους τομείς κοινού ενδιαφέροντος».

Ο Καθηγητής Άδωνις Ιωαννίδης πρόσθεσε ότι «Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας δίνει ιδιαίτερη σημασία στην παροχή ευκαιριών στους φοιτητές της για ψηλού επιπέδου κλινική εκπαίδευση και με χαροποιεί ιδιαίτερα η ανανέωση της συνεργασίας εκπαίδευσης με το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου. Το Ινστιτούτο και η Ιατρική Σχολή μοιράζονται την προσήλωση στην αριστεία όσον αφορά την εκπαίδευση, την έρευνα και την προσφορά προς την κοινωνία και προσβλέπω στην περεταίρω ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των δύο οργανισμών».