Τμήμα Διοίκησης και Διοικητικής Πληροφοριακών Συστημάτων

Τμήμα Διοίκησης και Διοικητικής Πληροφοριακών Συστημάτων

Το Τμήμα Διοίκησης και Διοικητικής Πληροφοριακών Συστημάτων έχει γράψει ιστορία, επανειλημμένως μάλιστα, στους νεοφανείς τομείς του Κρυπτονομίσματος και της τεχνολογίας Blockchain. Το Τμήμα διαθέτει επίσης ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη Διοίκηση, τη Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, προσφέροντας μια σειρά συναρπαστικών και περιζήτητων κατευθύνσεων. Οι διδάσκοντες είναι ιδιαίτερα δραστήριοι ερευνητές στους τομείς τους, με δημοσιεύσεις σε σημαντικά περιοδικά, συμμετοχή σε χρηματοδοτημένη έρευνα, εξέχουσες θέσεις σε Στρατηγικές και Συμβουλευτικές Ομάδες, και συνεργασίες με τοπικές και διεθνείς επιχειρήσεις. Είμαστε καινοτόμοι, και τόσο τα προπτυχιακά όσο και τα μεταπτυχιακά μας προγράμματα αντανακλούν την εύρωστη δυναμική της καινοτομίας στις επιχειρήσεις και την τεχνολογία, παρέχοντας απαράμιλλη μόρφωση, ενημερωμένη έρευνα και υπηρεσίες, τόσο στους φοιτητές μας όσο και στην ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα. Είμαστε προσηλωμένοι στην παροχή της απαραίτητης γνώσης και των απαραίτητων δεξιοτήτων για μια ταχύρρυθμη και συναρπαστική σταδιοδρομία υψηλών απαιτήσεων και εκπληκτικών ευκαιριών, προκειμένου να διακριθείτε ως κορυφαία στελέχη, επιχειρηματίες, διευθυντές και επαγγελματίες στον τομέα της Τεχνολογίας της Πληροφορικής.

Προγράμματα Σπουδών