Τμήμα Φιλοξενίας, Τουρισμού και Αθλητικής Διοίκησης

Τμήμα Φιλοξενίας, Τουρισμού και Αθλητικής Διοίκησης

Πρωτοπορούμε στους κλάδους της Φιλοξενίας, του Τουρισμού και της Αθλητικής Διοίκησης, ως το πρώτο πανεπιστήμιο στην Κύπρο που προσφέρει πιστοποιημένα πτυχία και στα τρία γνωστικά αντικείμενα, καθώς και το πρώτο πανεπιστήμιο στην ευρύτερη περιοχή που προσφέρει κατεύθυνση πτυχίου στη Διεύθυνση Καζίνο, και πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τουρισμού, Αναψυχής και Οργάνωσης Εκδηλώσεων. Τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών μας αντανακλούν τις τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές του κλάδου, και προσφέρονται από διδακτικό προσωπικό με εργασιακή πείρα σχετική με τη βιομηχανία. Τα ακαδημαϊκά μας προγράμματα θα σας εξοπλίσουν με τις απαραίτητες δεξιότητες και την πρακτική γνώση που απαιτείται προκειμένου να διακριθείτε στους κλάδους που προσφέρουμε. Εκτός από τη συνήθη θεωρητική κατάρτιση στην αίθουσα διδασκαλίας, τα προγράμματα περιλαμβάνουν διαλέξεις από προσκεκλημένους ομιλητές, επιτόπιες επισκέψεις, καθώς και πρακτική εξάσκηση. Στόχος μας είναι η διασφάλιση της ολοκληρωμένης εκπαίδευσης και επάρκειας των φοιτητών μας.

Προγράμματα Σπουδών