Σχετικά με την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι η κατάλληλη χρήση της τεχνολογίας μπορεί να βελτιώσει τις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης. Η αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας βοηθάει επίσης τον αυξανόμενο αριθμό διά βίου εκπαιδευομένων να αποκτήσουν πρόσβαση σε τυπικές σπουδές και προσόντα, εξοπλίζοντάς τους ως εργαζόμενους και πολίτες στην κοινωνία των πληροφοριών.

Γι’ αυτό και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, εδώ και μερικά χρόνια, κάνει χρήση των πιο προηγμένων τεχνολογιών και των πιο σύγχρονων μοντέλων σχεδιασμού μάθησης.
 
Αναπόσπαστο μέρος της προσέγγισής μας στον σχεδιασμό των εξ αποστάσεως μαθημάτων είναι η δέσμευση του Ιδρύματος να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στους φοιτητές, ώστε να αναπτύξουν ανώτατου επιπέδου δεξιότητες κριτικής ανάλυσης, προβληματισμού και επίλυσης προβλημάτων. Έμφαση δίνουμε και στην υποστήριξη των φοιτητών στην οικοδόμηση γνώσης μέσα από τη συνεργασία και τη συμμετοχή στην κοινωνική μάθηση.
 
Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις.