Διακρατική, διαπανεπιστημιακή έρευνα για την ανάγνωση σε καιρό πανδημίας

Λάβε μέρος και βοήθησε τους ερευνητές να καταλήξουν σε συμπεράσματα για τον αντίκτυπο της πανδημίας του κορονοϊού στην ανάγνωση βιβλίων

Το Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, το εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Unité de grec moderne du Université de Genève διεξάγουν έρευνα που αφορά τη σχέση των πολιτών με την ανάγνωση κατά την περίοδο της πανδημίας.

Η έρευνα απευθύνεται στον γενικό πληθυσμό, ανεξαρτήτου ηλικίας, και σκοπό έχει τη διερεύνηση του αντίκτυπου της πανδημίας του κορονοϊού στην ανάγνωση βιβλίων γενικά και της λογοτεχνίας ειδικότερα.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, το οποίο διατίθεται σε τρεις γλώσσες (ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά), είναι ανώνυμη και διαρκεί όχι περισσότερο από 10΄ λεπτά.

Όσοι επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην έρευνα, μπορείτε να βρείτε το ερωτηματολόγιο εδώ.