Έρευνα για την Επαγγελματική εξουθένωση/κόπωση σε επαγγελματίες υγείας στην πανδημία του COVID-19 σε Κύπρο και Ελλάδα.

Το Πρόγραμμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσκαλεί επαγγελματίες υγείας (γιατρούς, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές κ.ά.) να συμμετάσχουν σε μια έρευνα η οποία έχει ως στόχο να μελετήσει κατά πόσο έχει επηρεάσει την αίσθηση της κόπωσης επαγγελματιών υγείας η πανδημία του Covid-19. Η μελέτη έχει λάβει έγκριση από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου (Αρ. Φακέλου: ΕΕΒΚ ΕΠ 2020.01.102).

Καλούμε τους υπόλοιπους επαγγελματίες – ακαδημαϊκούς που δεν εργάζονται στον χώρο της υγείας να προωθήσουν τον σύνδεσμο του ερωτηματολογίου σε επαγγελματίες υγείας που μπορεί να γνωρίζουν.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, εμπιστευτικό και η συμπλήρωσή του είναι εθελοντική. Χρειάζονται 15-20 λεπτά για τη συμπλήρωσή του και περιλαμβάνει σταθμισμένα ερωτηματολόγια που θα κάνουν τα αποτελέσματα συγκρίσιμα με διεθνή δεδομένα.

Παρακαλώ, ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να το συμπληρώσετε

Σας ευχαριστούμε πολύ

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετική με το ερωτηματολόγιο, παρακαλώ επικοινωνήστε με:

Δρ. Χριστίνα Μιχαηλίδου στο michailidou.c@unic.ac.cy