Έρευνα

Από την έναρξη του Προγράμματος Κοινωνικής Εργασίας μέχρι σήμερα μια σειρά από ερευνητικά προγράμματα έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το πρόγραμμα Κοινωνικής Εργασίας πρωτοπορεί σε θέματα επιμόρφωσης και έρευνας, καθώς από το 2009  δημιούργησε το πρώτο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Κοινωνικής Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής στην Κύπρο. Το Κέντρο Το κέντρο αναπτύσσει και υλοποιεί διάφορα ερευνητικά προγράμματα στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, κοινωνικής πρόνοιας και του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων. Ειδικότερα, οι ερευνητικοί στόχοι είναι:

 • Η προώθηση της βασικής και εφαρμοσμένης κοινωνικής έρευνας στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας.
 • Η ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής για τη βελτίωση της ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών.
 • Η καθιέρωση συνεργασίας με ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Η ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας στον τομέα Κοινωνικής Εργασίας με την ίδρυση του Κέντρου Έρευνας για την Κοινωνική Εργασία και την Κοινωνική Πολιτική.

Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Προγράμματος προωθεί συστηματικά τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων με μονογραφίες, συλλογικά έργα και δημοσιεύσεις σε έγκριτα ελληνικά και διεθνή περιοδικά.

Ερευνητικό Έργο

 • Μέθοδοι γονικής ανατροφής και πειθαρχίας σε φοιτητές ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
 • Δημόσια στάση του κοινού προς την ψυχική υγεία 
 • Ανάγκη για επίβλεψη ανάμεσα σε Κύπριους επαγγελματίες κοινωνικούς λειτουργούς 
 • Κοινοτικές ανάγκες αξιολόγησης των Ρομά στην τουρκοκυπριακή κοινότητα στη Λεμεσό (2010)
 • Αξιολόγηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών στην Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων “Αρχάγγελος Μιχαήλ” (2010)
 • Αξιολόγηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών του ΜΚΟ “Κέντρο Κοινωνικής και Πνευματικής Υποστήριξης” (2010)
 • Χαρτογράφηση των κοινωνικών αναγκών στην περιοχή Ταμασσού και Ορεινής (2010)