Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές (MA, 1.5 Έτος ή 3 Εξάμηνα)

Duration1.5 years
Qualification AwardedInternational Relations and European Studies (MA, 1.5 years or 3 semesters)
Level of QualificationMaster Degree (2nd Cycle)
Language of InstructionEnglish
Mode of StudyFull-time and part-time are both possible
Minimum ECTS Credits90

Request Information