Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης

Τα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα που αφορούν την Κύπρο, την Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή, την ΕΕ και τη διεθνή σκηνή, βρίσκονται σε κατάσταση διαρκούς μεταβολής. Τα προγράμματα που προσφέρει το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης αποσκοπούν στην ανάλυση και αξιολόγηση των ζητημάτων αυτών, εστιάζοντας σε εξειδικευμένες περιοχές που θα επιτρέψουν στους φοιτητές να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στους τομείς των Διεθνών Σχέσεων, των Ευρωπαϊκών Σπουδών και της Δημόσιας Διοίκησης. Παρέχουμε τη διεξοδική εκπαίδευση, τη γνώση και τις δεξιότητες που χρειάζονται οι απόφοιτοι ώστε να επιτύχουν επαγγελματικά σε σχετικές θέσεις εργασίας. Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν σε διεθνείς οργανισμούς, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, σε πολυεθνικές εταιρείες και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το Τμήμα έχει καθιερωθεί διεθνώς για τις σπουδές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ανατολική Μεσόγειο. Διαθέτει υψηλόβαθμο εκπαιδευτικό προσωπικό και την κορυφαία ερευνητική ομάδα Διεθνών Σχέσεων στην Κύπρο, η οποία εκπροσωπείται πολύ συχνά στο Εθνικό Γεωστρατηγικό Συμβούλιο. Παρέχει αξιοσημείωτες ευκαιρίες για φοιτητές που αναζητούν να ειδικευτούν στα θέματα της περιοχής, ή για φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής που επιθυμούν να ενισχύσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους στοχευμένα.

Προγράμματα Σπουδών