Καλύτερη Κτηνοτροφία στην Κύπρο μέσα από Έρευνα και Εκπαίδευση

Σειρά Σεμιναρίων από την Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 

Η Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας διοργάνωσε την 27η Ιουλίου 2023 το 2ο μιας σειράς επιμορφωτικών σεμιναρίων που απευθύνονται στους επαγγελματίες του Κτηνιατρικού τομέα της Κύπρου με τίτλο «Κτηνιατρική διάγνωση και χρήση φαρμακευτικών προϊόντων στη χοιροτροφία». Το σεμινάριο άνοιξε ο Πρόεδρος του Τμήματος Κτηνιατρικής, Δρ. Μάνος Βλασίου, ο οποίος αφού καλωσόρισε τους συμμετέχοντες υπογράμμισε την ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση στον τομέα της κτηνοτροφίας και για τη συνεισφορά της Κτηνιατρικής Σχολής προς αυτήν την κατεύθυνση. Στη συνέχεια, παρουσίασε τους δύο εισηγητές του σεμιναρίου, τους Επίκουρους Καθηγητές Γεώργιο Νικολάου και Δάφνη Μαυρίδου, υπογραμμίζοντας την εξειδίκευση και την εμπειρία τους στον τομέα.

Στο σεμινάριο συζητήθηκαν θέματα όπως η σημασία της αιτιολογικής διάγνωσης στο επίπεδο της εκτροφής, η μικροβιακή αντοχή, και η σωστή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων για την σωστή διαχείριση και ευζωία των εκτρεφόμενων χοίρων.

Η κυρία Μικαέλλα Οικονόμου, εκπρόσωπος και υπεύθυνη μάρκετινγκ της Οργάνωσης Παραγωγών Unipork Cyprus Ltd τόνισε: “Αποτελεί σημαντικό βήμα για τον κτηνοτροφικό τομέα η διοργάνωση αυτού του σεμιναρίου. Αναμφίβολα, η λειτουργία της πρώτης Κτηνιατρικής Σχολής στην Κύπρο θα βοηθήσει στην ανάπτυξη και εξέλιξη του τομέα, και θα αποτελέσει πηγή γνώσεων και εμπειριών για τους κτηνοτρόφους συμβάλλοντας στην επίλυση προβλημάτων και στην αντιμετώπιση ασθενειών. H Unipork Cyprus Ltd προσβλέπει στη συνεργασία της με την Κτηνιατρική Σχολή για τη συνεχή επιμόρφωση των μελών της και για την από κοινού ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων”. 

Ο κύριος Δημήτρης Λαπαθιώτης, Κτηνίατρος και Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Εισαγωγέων Κτηνιατρικών Φαρμάκων δήλωσε: “Η ύπαρξη της πρώτης Κτηνιατρικής Σχολής στην Κύπρο είναι σημαντική, ιδίως σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση της Σχολής για μια σειρά σεμιναρίων που απευθύνονται στους επαγγελματίες του χώρου. Δείχνει την προσήλωσή της στη διαμόρφωση μιας ισχυρής, καλά εκπαιδευμένης κτηνοτροφικής κοινότητας. Ταυτόχρονα, η συμμετοχή του Συνδέσμου μας στα σεμινάρια και ιδιαίτερα σε αυτά που αναφέρονται στην ορθή χρήση των αντιβιοτικών, δείχνει τη σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και τις Επιχειρήσεις. Οι διαχρονικές δράσεις του Συνδέσμου μας για ορθή χρήση των αντιβιοτικών, βασίζονται στην πάγια αρχή μας να χρησιμοποιούμε τα αντιβιοτικά όσο το δυνατό λιγότερο, αλλά τόσο όσο χρειάζεται, χρησιμοποιώντας το σωστό αντιβιοτικό, στη σωστή δοσολογία και στη σωστή διάρκεια θεραπείας, για να διατηρήσουμε την δραστικότητα των αντιβιοτικών τόσο στα ζώα όσο και στον άνθρωπο”. 

Με το πέρας του σεμιναρίου ο Δρ. Βλασίου τόνισε: “Η εφαρμογή της φιλοσοφίας της Ενιαίας Υγείας από την Κτηνιατρική Σχολή αποτελεί τον πυρήνα των δράσεων μας. Είναι πιο κρίσιμο από ποτέ να αναγνωρίσουμε την αλληλεπίδραση ανάμεσα στην υγεία των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος. Μέσα από το σεμινάριο και τις μελλοντικές δράσεις της, η Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην προώθηση αυτής της ολιστικής προσέγγισης, ανοίγοντας το δρόμο για έναν πιο βιώσιμο και υγιή τομέα κτηνοτροφίας στην Κύπρο”.