H ενεργός γήρανση και η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών

Επίκαιρη και αποκαλυπτική ομιλία του Καθηγητή Κωνσταντίνου Ν. Φελλά για την τρίτη ηλικία σε εκδήλωση της Οργάνωσης Πρεσβυτέρων Πολιτών Κύπρου

Τα προβλήματα, τις ευκαιρίες και την αναγκαιότητα να υπάρξει αλλαγή στην ως τώρα  αντιμετώπιση των ατόμων της τρίτης ηλικίας μέσω της προώθησης της συνεργασίας των γενεών, και τις σχετικές δράσεις που χρειάζεται να αναλάβει η πολιτεία, ανάδειξε σε εμπνευσμένη ομιλία του ο  Καθηγητής Κωνσταντίνος Ν. Φελλάς, Ανώτερος Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου  Λευκωσίας, σε εκδήλωση με τίτλο: «Αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών» που πραγματοποιήθηκες με την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Ημέρας Αλληλεγγύης μεταξύ των  Γενεών. Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν η Οργάνωση Πρεσβυτέρων Πολιτών Κύπρου (ΟΠΡΕΠΟ) και η Νεολαία του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΝΕΔΗΣΥ).

Ο Καθηγητής Φελλάς, ως κύριος ομιλητής της εκδήλωσης παρουσίασε άγνωστα στο ευρύ κοινό στοιχεία επισημαίνοντας πως τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρώπη, ο πληθυσμός γερνά. Στις  προσεχείς δεκαετίες, ο αριθμός των ηλικιωμένων στην ΕΕ αναμένεται να αυξηθεί δραματικά. Σήμερα, οι άνω των 65 χρόνων αποτελούν το 20% του  πληθυσμού, ενώ ως το 2070 το ποσοστό αυτό θα φτάσει το 30%. Επίσης, ως τότε αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί ο αριθμός όσων είναι 80 ετών και οι οποίοι θα αποτελούν το 13%  του πληθυσμού.

Όπως επισήμανε, τα τελευταία πενήντα χρόνια, το προσδόκιμο ζωής στην ΕΕ έχει αυξηθεί κατά οκτώ χρόνια, ενώ οι δημογραφικές προβλέψεις κάνουν λόγο για μια περαιτέρω αύξηση πέντε χρόνων, μέχρι το 2050. Σε συνδυασμό με τα μειωμένα ποσοστά γεννητικότητας που επικρατούν από το 1970, αναμένεται πως το φαινόμενο της δημογραφικής γήρανσης στην ΕΕ θα παγιωθεί ακόμη περισσότερο στις ερχόμενες δεκαετίες.

«Η γήρανση του πληθυσμού αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικά θέματα που  έχουμε να αντιμετωπίσουμε στον 21ο αιώνα και μας φέρνει αντιμέτωπους με ένα ευρύ φάσμα προβληματισμών γύρω από την τρίτη ηλικία όπως: η κοινωνική ασφάλιση και  η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η διασφάλιση της ισότητας ανάμεσα στους πολίτες, η  δημιουργική απασχόληση των πολιτών, η αλληλεγγύη και η επικοινωνία ανάμεσα στις  γενεές», επισήμανε. «Με βάση τα πιο πάνω, επιβάλλεται σχεδιασμός ολοκληρωμένης  πολιτικής για την ηθικά και κοινωνικά αποδεκτή αντιμετώπιση της γήρανσης στην Κύπρο», πρόσθεσε.

Για να υλοποιηθούν οι στόχοι, και με βάση την τρέχουσα οικονομική κατάσταση, ο Καθηγητής Φελλάς υπέδειξε μεταξύ άλλων την ανάγκη για εξεύρεση και διάθεση ορθολογιστικά οικονομικών και εργατικών πόρων, την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της σύγχρονης  τεχνολογίας, και τον προσδιορισμό και τη χάραξη σχετικής πολιτικής που να οδηγήσει σε μια ισόρροπη προσέγγιση και αντιμετώπιση του πολύπλευρου θέματος της  γήρανσης του πληθυσμού.

Ο ομιλητής αναφέρθηκε στον ρόλο της οικογένειας, το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον, καθώς και στον ρόλο των εθελοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Στάθηκε ιδιαίτερα  στον τομέα του εθελοντισμού, που όπως εισηγήθηκε μπορεί να αποτελέσει γόνιμο πεδίο  για την ανάπτυξη δράσης και προσφοράς από την πλευρά των ηλικιωμένων, και μίλησε παράλληλα για την ανάγκη ανάπτυξης της αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε ηλικιωμένους και νέους. Μίλησε για όσα πραγματοποιούνται σε άλλες χώρες, όπου οι ηλικιωμένοι μετέχουν  εθελοντικά σε διάφορες δράσεις, ενώ παράλληλα τους προσφέρονται ειδικά προγράμματα προκειμένου να εκπαιδευτούν στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

«Οι ηλικιωμένοι αποτελούν ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου, αποτελούν ένα ζωντανό  κύτταρο που εκπέμπει δυναμισμό, γνώση, σοφία και κατέχει την εμπειρία. Γι’ αυτό πρέπει  να διατηρούν ενεργό και αναγνωρισμένο ρόλο στην κοινωνία μας. Απαιτείται να  θεσπιστούν μέτρα που να εμποδίζουν τον αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση τους, και  τα οποία να ευνοούν συστηματικά τη συνεργασία τους με τους νέους. Ταυτόχρονα οι νέοι, χρειάζονται την εμπειρία, τη σοφία, τη γνώση και την καθοδήγηση των ηλικιωμένων, ώστε  να αναπτύξουν ικανότητες ως προς τις ραγδαίες κοινωνικές εξελίξεις και να καταστούν φορείς της κοινωνικής δράσης και της θετικής ανάπτυξης», τόνισε.

Ο Καθηγητής Φελλάς, αναφέρθηκε και στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η τοπική  αυτοδιοίκηση, η οποία έχει μεγάλο πλεονέκτημα προσβασιμότητας και αμεσότητας, ώστε  να εξυπηρετηθούν αποτελεσματικά οι στόχοι της ολοκληρωμένης φροντίδας των  συμπολιτών μας της τρίτης ηλικίας, καθώς και η προώθηση της συνέργειας ανάμεσα στις γενεές. «Η Τρίτη Ηλικία δεν αποτελεί επιβάρυνση, δεν είναι μια προβληματική ομάδα.  Αντίθετα, είναι ένας ολόκληρος κόσμος εμπειριών, αναμνήσεων, αποθεμάτων δύναμης, υποστήριξης, και δυνατοτήτων. Είναι ένα σύνολο που δεν πρέπει να περιθωριοποιείται, αλλά αντίθετα να αξιοποιείται» εισηγήθηκε. Όπως εξήγησε, η δυνατότητα όλων των  πολιτών, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, να σκέφτονται και να συνεργάζονται σε ομάδες  με βάση κοινούς στόχους και αξίες, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ευημερία των  ανθρώπων και της κοινωνίας γενικότερα.

Ο Καθηγητής Φελλάς, ολοκλήρωσε την ομιλία του, εκφράζοντας την άποψη πως νέοι και  ηλικιωμένοι μπορούν να αποτελέσουν φορείς κοινωνικής δράσης σε μια κοινωνία ίσων  ευκαιριών, που να μετουσιώνει τη βιωματική γνώση και την εμπειρία σε έμπνευση και  όραμα για μια αληθινά δημοκρατική και ανθρωποκεντρική κοινωνία. Κάλεσε τους  αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς να συμβάλουν στην καλυτέρευση της ποιότητας  ζωής των ηλικιωμένων ανθρώπων που ζούνε σήμερα στην Κύπρο, αλλά και στη δημιουργία  των ευκαιριών συνεργασίας και επικοινωνίας των γενεών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Καθηγητής Ν. Φελλάς τιμήθηκε για την πολύτιμη συνεισφορά του στην Οργάνωση Πρεσβυτέρων Πολιτών Κύπρου (ΟΠΡΕΠΟ).

Την εκδήλωση χαιρέτησαν η An Hermans, Πρόεδρος της European Seniors’ Union, ο Αντώνης Δημητριάδης, Πρόεδρος της  ΟΠΡΕΠΟ, ο Γιώργος Χατζηγεωργίου, Πρόεδρος της  ΝΕΔΗΣΥ και η Αννίτα Δημητρίου, Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και Πρόεδρος  του ΔΗΣΥ.