Προφίλ Σχολής

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, η μεγαλύτερη σχολή του Πανεπιστημίου, είναι ένας από τους σημαντικότερους φορείς επιχειρηματικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Οργανωτικά, η Σχολή αποτελείται από τα τμήματα Λογιστικής, Χρηματοοικονομικών, Φιλοξενίας και Τουρισμού, Διοίκησης και Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων, και Μάρκετινγκ. Η Σχολή περιλαμβάνει επίσης το Γραφείο Μεταπτυχιακού Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ελεύθερου Χρόνου, Τουρισμού και Αθλητισμού.

Όραμα

Όραμα της Σχολής είναι η διεθνείς καταξίωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μας προγραμμάτων για την προετοιμασία κορυφαίων επιχειρηματιών με επιτυχίες στην παγκόσμια αγορά, ιδιαίτερα στην Ανατολική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Νοτιοανατολική Ασία.

Επιτυχία

Η συχνή αναγνώριση της ποιότητας των προγράμματων και υπηρεσιών μας, δεν αποτελεί έκπληξη για μας. Γνωρίζουμε πως οι απόφοιτοί μας, μάς συστήνουν ανεπιφύλακτα
στους φίλους τους, και οι αιτήσεις για τα προγράμματα σπουδών μας, συνεχίζουν να ξεπερνούν τον αριθμό φοιτητών που μπορούμε να εξυπηρετήσουμε.

Η Αποστολή μας

Αποστολή μας είναι να αποτελέσουμε σταθερή εκπαιδευτική αξία για τους μαθητές μας, για τους αποφοίτους μας, όσο και για τις επιχειρηματικές και επαγγελματικές κοινότητες που εξυπηρετούμε:

  • Για τους φοιτητές, τους οποίους προετοιμάζουμε για να επιτύχουν σε ένα ραγδία μεταβαλλόμενο, τεχνοκρατικό, παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον.
  • Για τους αποφοίτους μας, στους οποίους παρέχουμε ευκαιρίες για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη και μια κληρονομιά τις οποίας η αξία αυξάνεται όσο αυξάνεται η υπεροχή και αριστεία μας
  • Για την επιχειρηματική και επαγγελματική κοινότητα, στην οποία προσφέρουμε άψογα καταρτισμένους απόφοιτους, εκπαιδευτικά προγράμματα, έρευνα, και συνεργασίες.

Αποστολή μας είναι επίσης να προωθούμε την επαγγελματική εξέλιξη του διδακτικού και ερευνητικού, αλλά και του διοικητικού προσωπικού μας.

Το Διδακτικό-Ερευνητικό Προσωπικό μας (ΔΕΠ)

Ενεργός δύναμη για την αριστεία στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαιδευτικη στην Κύπρο, το αφοσιωμένο, πλήρους απασχόλησης ΔΕΠ ανέρχεται στους 57 ακαδημαϊκούς – 27 διδάσκον ερευνητικό προσωπικό (κάτοχοι διδακτορικού τίτλου) και 30 ειδικό διδακτικό προσωπικό. Στο διδακτικό προσωπικό συγκαταλέγονται 35 επιπλέον λέκτορες μερικής απασχόλησης – επιφανείς επαγγελματίες, εμπειρογνώμονες στους αντίστοιχους τομείς τους.

Παρέχουμε εκπαιδευτικά προγράμματα που οδηγούν σε τίτλους σπουδών, ή και όχι, καλύπτοντας όλη την γκάμα ενδιαφερομένων. Περιλαμβάνονται πρώτα πτυχία και μεταπτυχιακά, σεμινάρια, σύντομα εντατικά μαθήματα, καθώς και συνέδρια.

Οι Φοιτητές μας

Το σύνολο των φοιτητών της Σχολής είναι μια ποικιλόμορφη και πολυπολιτισμική ομάδα που αντανακλά, σε κάποιο βαθμό, τα δημογραφικά στοιχεία της Κύπρου και τη γεωγραφική θέση του νησιού. Σε προπτυχιακό επίπεδο, το 69% του συνόλου των φοιτητών είναι Κύπριοι και το 31% αλλοδαποί, με ισχυρή ευρωπαϊκή και ασιατική εκπροσώπηση. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ισχύει το αντίθετο, με τους διεθνείς φοιτητές να κυριαρχούν (74% αλλοδαποί – 26% ημεδαποί). H αναλογία φύλου είναι 55% άνδρες και 45% γυναίκες. Ο μέσος όρος ηλικίας των φοιτητών είναι 23 ετών, και για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, 28.

Η διαπολιτισμική σύνθεση του φοιτητικού μας κόσμου παρέχει ένα πλούσιο υπόβαθρο διαφορετικών απόψεων και πρακτικών που ενισχύει και διευρύνει τις προοπτικές των φοιτητών στα πολυεθνικά επιχειρηματικά περιβάλλοντα. Για να επωφεληθούν από αυτή τη δυνατότητα επέκτασης των οριζόντων σας, η Σχολή προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να αναπτύξουν το επιχειρηματικό τους δαιμόνιο μέσω της συμμετοχής σε δύο οργανισμούς – τον Όμιλο Διοίκησης Επιχειρήσεων για προπτυχιακούς φοιτητές, και τον Όμιλο MBA για μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι κοινότητες αυτές χορηγούν μια σειρά εκδηλώσεων, όπως εκδρομές, ομάδες συζήτησης, και διαλέξεις με ομιλητές επιφανή μέλη του  επιχειρηματικού κόσμου.