Φοιτητικοί Όμιλοι

Όμιλος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αποστολή

Ο εμπλουτισμός της εκπαιδευτικής εμπειρίας των μελών του ομίλου μέσα από μια ευρεία γκάμα κοινωνικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Σκοπός

Η προώθηση των ακαδημαϊκών, κοινωνικών και πολιτιστικών ενδαφερόντων του φοιτητικού ομίλου Διοίκησης Επιχειρήσεων, μέσα από τη διοργάνωση και στήριξη σχετικών δραστηριοτήτων (σεμινάρια, εκδηλώσεις κλπ).

Η προώθηση και ανάπτυξη φιλικών και εταιρικών δεσμών και αλληλεγγύης του Ομίλου με άλλους οργανισμούς.

Μέλη

Μέλη του Ομίλου μπορούν να γίνου όλοι οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Όμιλος MBA

Αποστολή

Να παρέχουμε ένα βήμα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA) που θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν μια ολιστική αντίληψη του τρέχοντος επιχειρηματικού τοπίου, μέσα από δημιουργικές και εμπνευσμένες δραστηριότητες που προκαλούν και διευρύνουν τις διοικητικές και ηγετικές τους δεξιότητες.

Σκοπός

Να βοηθήσει στη δημιουργία ενός διεπιστημονικού επιχειρηματικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που υπερβαίνει τη θεωρητική γνώση, μέσα από την εξερεύνηση των επιχειρηματικών τάσεων στον κυπριακό αλλά και τον διεθνή χώρο.
Να συμβάλει στη δημιουργία ευκαιριών για φοιτητές MBA και απόφοιτους να δικτυωθούν επαγγελματικά με διευθυντικά στελέχη της βιομηχανίας και της εκπαίδευσης, είτε μέσα από σχετικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, είτε μέσα από κοινές κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Να ενθαρρύνει τους φοιτητές και απόφοιτους MBA να χρησιμοποιούν τις δεξιότητες που αναπτύσσουν ώστε να εμπνέουν αλλαγή και καινοτομία σε όλους τους τομείς, στις επιχειρήσεις και οργανισμούς που εργάζονται, στις κοινότητές τους, και στην κοινωνία.

Μέλη

Μέλη του Ομίλου μπορούν να εγγραφούν όλοι οι φοιτητές και απόφοιτοι του προγράμματος MBA του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Unicmarketers

Αποστολή

Σκοπός μας είναι να εισαγάγουμε το μάρκετινγκ στους φοιτητές και να βοηθήσουμε την κοινότητα του μάρκετινγκ προσφέροντας προσιτά, αξιόπιστα και εύκολα μηνύματα μάρκετινγκ.

Όμιλος Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας και Τουρισμού

Οινολογικός Όμιλος

Αποστολή

Ο Οινολογικός Όμιλος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας έχει δημιουργηθεί με σκοπό την προώθηση και την ανάπτυξη του πολιτισμού του κρασιού στην Κύπρο μέσα από ακαδημαϊκές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Στα μέλη του συγκαταλέγονται φοιτητές, ακαδημαϊκοί και απόφοιτοι. Μερικές από τις δραστηριότητες του ομίλου είναι: σεμινάρια οινογνωσίας, διαλέξεις από ειδικούς οινολόγους, προώθηση της ακαδημαϊκής έρευνας για θέματα οίνου, εκδηλώσεις οινογνωσίας και εκδρομές με επίκεντρο το κρασί. Επιπλέον, τα μέλη του Οινολογικού Ομίλου δικαιούνται έκπτωση σε διάφορες κάβες και καταστήματα πώλησης αξεσουάρ κρασιού.