Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Διαμεσολάβηση και Πολιτική Δικονομία

H Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ, διοργανώνουν Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εξειδίκευσης και Εμβάθυνσης 12 ωρών στο Δίκαιο της Διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές διαφορές.

Τρόπος και Χρόνος Διεξαγωγής

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας zoom σε 12 ώρες συνολικά (4 συνεδριάσεις x 3 ώρες η κάθε μία):

Ημερομηνία Ώρα διεξαγωγής
Σάββατο,

3 Δεκεμβρίου 2022

10:00-13:00
Σάββατο,

10 Δεκεμβρίου 2022

10:00-13:00
Σάββατο,

17 Δεκεμβρίου 2022

10:00-13:00
Τρίτη,

20 Δεκεμβρίου 2022

18:00-21:00

Κατά την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου θα παρέχονται στους συμμετέχοντες Βεβαιώσεις Συμμετοχής, υπογραμμένες από τη διδάσκουσα και τον Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Η συνεπής και αυτοπρόσωπη παρουσία των εγγεγραμμένων συμμετεχόντων στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο είναι απαραίτητη καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού και ελέγχεται. Λόγω του προσανατολισμού του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και του τρόπου διεξαγωγής του το Σεμινάριο θα είναι ολιγομελές, γι’ αυτό θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Στόχος του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το σεμινάριο αφορά στην εφαρμογή του ν. 4640/2019 για τη διαμεσολάβηση, ως μέθοδο επίλυσης διαφορών του ιδιωτικού δικαίου στην πράξη. Αναπτύσσονται όλα τα κρίσιμα για την πολιτική δίκη σχετικά νομικά ζητήματα, παρουσιάζεται και αναλύεται οργανωμένα και συστηματοποιημένα όλη η σύγχρονη νομολογία επί του ν. 4640/2019 καθώς και όλα τα κρίσιμα πρακτικά ζητήματα της οικογενειακής και της κτηματολογικής διαμεσολάβησης. Εκπαιδευτικός στόχος του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση δικαστών, δικηγόρων και διαμεσολαβητών ειδικώς στα σημεία επαφής της διαμεσολάβησης με την πολιτική δικονομία, ως προς τα οποία ανακύπτουν δικονομικά ζητήματα στη δικαστηριακή πράξη και η αντιμετώπισή τους.

Διάγραμμα Μαθημάτων

  • Οι μέθοδοι εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών (ADR) – Σύνδεση της διαμεσολάβησης με τη δικαστική επίλυση διαφορών ιδιωτικού δικαίου
  • Διαφορές υπαγόμενες σε διαμεσολάβηση -Το κριτήριο της εξουσίας διάθεσης
  • Η διαμεσολάβηση ως προδικασία της πολιτικής δίκης – Σύνδεση με το παραδεκτό της συζήτησης της αγωγής
  • Διαδικασία υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης (ΥΑΣΔ)
  • Διαδικασία της (εκούσιας) διαμεσολάβησης
  • Το πρακτικό διαμεσολάβησης και οι έννομες συνέπειές του
  • Η εξώδικη επίλυση διαφορών ιδιωτικού δικαίου στον ΚΠολΔ
  • Διαμεσολάβηση σε κτηματολογικές διαφορές
  • Διαμεσολάβηση σε διαφορές του οικογενειακού δικαίου

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:

• Δικηγορικές εταιρείες, δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους που ασχολούνται στην πράξη με την επίλυση αστικών και εμπορικών διαφορών

• Διαπιστευμένους διαμεσολαβητές που επιθυμούν να αποκτήσουν περαιτέρω γνώση για το αστικό δικονομικό δίκαιο και την πολιτική δίκη εν γένει και την επαφή της διαμεσολάβησης με αυτή

• Δικαστές που επιθυμούν να αποκτήσουν περαιτέρω γνώση για τη διαμεσολάβηση, την επαφή της με την πολιτική δίκη και τα δικονομικά ζητήματα που ανακύπτουν

Διδάσκουσα:

Άννα Εμ. Πλεύρη
Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Δ.Ν. Α.Π.Θ, Δικηγόρος

Δηλωστε συμμετοχη